Szymborska Wisława

Urodzona w 1923 roku polska poetka, eseistka i felietonistka. Laureatka Literackiej Nagrody Nobla za rok 1996. Jedna z założycielek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, członkini Polskiej Akademii Umiejętności. Została także odznaczona w 2011 roku Orderem Orła Białego. Debiutowała w 1945 roku wierszem „Szukam słowa” opublikowanym w „Dzienniku Polskim”. Pierwszy tomik poezji Szymborskiej ukazał się w 1952 i nosił tytuł „Dlatego żyjemy”. W tym samym roku poetka została przyjęta do grona członków Związku Literatów Polskich. W latach 1953-1966 była odpowiedzialna za kierowanie działem poezji w tygodniku „Życie Literackie”. Od roku 1967 na łamach „Życia…” publikowała swoje felietony w rubryce „Lektury nieobowiązkowe”. Tworzyła je aż do 2002 roku. Od 1988 należała do PEN Clubu, od 2001 była członkiem honorowym Amerykańskiej Akademii Sztuki i Literatury. 3 października 1996 roku przyznano Szymborskiej Literacką Nagrodę Nobla. Komitet Noblowski w uzasadnieniu przyznania poetce nagrody napisał: „za poezję, która z ironiczną precyzją pozwala historycznemu i biologicznemu kontekstowi ukazać się we fragmentach ludzkiej rzeczywistości”. Wiersze Szymborskiej zostały zebrane w następujących tomach poetyckich: „Dlatego żyjemy”; „Pytania zadawane sobie”; „Wołanie do Yeti”; „Sól”; „Sto pociech”; „Wszelki wypadek”; „Wielka liczba”; „Ludzie na moście”; „Koniec i początek”; „Chwila”; „Dwukropek”; „Tutaj”; „Wystarczy” - razem około 350 wierszy. Wisława Szymborska całe życie mieszkała i była związana z Krakowem. Tam też zmarła w lutym 2012 roku.

Wyniki wyszukiwania (29 produkty)

Produkty: 29

Produkty: 29