Bralczyk Jerzy

Jerzy Bralczyk pojawił się na świecie 23 maja 1947 roku w Ciechanowie. Polski językoznawca, popularyzator poprawności języka w dyskursie publicznym, profesor, doktor nauk humanistycznych, gramatyk i ekspert w takich obszarach jak polityka, reklama, prawo oraz media. Rozprawę doktorską obronił w 1972 roku, habilitację uzyskał w 1986 roku, a tytuł profesora przyznano mu w 2000 roku. Wieloletni wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Komitetu Językoznawstwa PAN, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego oraz wiceprzewodniczący Rady Języka Polskiego. Profesor Jerzy Bralczyk od lat prowadzi audycje radiowe i programy telewizyjne dotyczące poprawnej polszczyzny – m.in. „Mówi się”, „Słowo o słowie” czy „Na słówko”. Układa ogólnopolskie dyktanda, udziela różnym instytucjom konsultacji językowych, a także pisze felietony dla czasopisma „Wiedza i Życie”. Jest także autorem licznych poradników, słowników i opracowań o tematyce językoznawczej. Do przykładowych pozycji w jego twórczości można zaliczyć takie tytuły jak m.in. „Świat przez słowa”, „Jeść!!!”, „500 zdań polskich”, „Rozmowy przy stole”, „Mój język prywatny”, „Pokochawszy. O miłości w języku”, „Mówi się” czy „1000 słów”. Pasją Jerzego Bralczyka jest kolekcjonowanie publikacji dotyczących zasad dobrego wychowania oraz wydań „Pana Tadeusza”. Profesor za swe zasługi otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Złoty Krzyż Zasługi. Jerzy Bralczyk poprzez swoje publikacje propaguje poprawną polszczyznę. Przedstawia definicje powszechnie używanych słów, zarówno w języku potocznym, jak i oficjalnym. Omawia ich etymologię, związki z innymi wyrazami, a także znaczenie, uzależnione od kontekstu, w którym zostały użyte. Zwraca uwagę na prawidłową odmianę wyrazów oraz skojarzenia, jakie budzą. Jego książki często przyjmują formę luźnej gawędy oraz osobistych wspomnień. Dlatego są lekką i odprężającą lekturą. Profesor Jerzy Bralczyk skupia się również na kwestii funkcjonowania słów w ludzkiej świadomości, a także nadawanych im emocji.

Wyniki wyszukiwania (20 produkty)

Produkty: 20

Produkty: 20