Babiański Wojciech

Wojciech Babiański to polski dyplomowany nauczyciel matematyki. Od wielu lat prowadzi zajęcia dla uczniów Gdańskiego Liceum Autonomicznego. Współautor wykorzystywanych przez uczniów i nauczycieli w całej Polsce serii podręczników, zeszytów ćwiczeń i zbiorów zadań. Do najpopularniejszych z nich należą „Matematyka”, „Teraz matura” oraz „Matematyka na czasie”. Publikacje autora są zgodne z aktualnie obowiązującą podstawą programową oraz wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wojciech Babiański współtworzy serie materiałów edukacyjnych, które pozwalają zainteresować uczniów matematyką. Inspirują ich do samodzielnego zdobywania wiedzy. Osoba korzystająca z publikacji autora przekonuje się, że matematyka może być fascynującą dziedziną. Babiański prezentuje wiele przykładów jej praktycznego zastosowania w codziennym życiu, pracy zawodowej czy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Pokazuje, w jaki sposób matematyka wpłynęła na rozwój cywilizacji, opracowanie wynalazków czy nowoczesnych technologii. Wskazuje także na jej powiązanie z historią, geografią, architekturą, ekonomią, przyrodą czy sportem. Uczeń może zdobywać nowe umiejętności zgodnie z własnymi predyspozycjami. Ma możliwość uczenia się poprzez analizę przykładów gotowych rozwiązań, wzbogaconych o wyjaśnienia krok po kroku. W podręcznikach Wojciecha Babiańskiego znajdują się zrozumiałe definicje, wzory czy twierdzenia matematyczne. Nie brakuje również licznych zadań podsumowujących oraz przykładowych testów maturalnych. Zrozumienie poszczególnych zagadnień ułatwia atrakcyjne przedstawienie treści, m.in. w formie infografik, ilustracji, schematów, wykresów czy wyróżnień. Wojciech Babiański proponuje ponadto dodatkowe materiały dla szczególnie uzdolnionych uczniów, którzy chcą doskonalić swoją kreatywność i logiczne myślenie. Z materiałów autora mogą korzystać także nauczyciele. Kieruje on do nich m.in. programy nauczania, scenariusze lekcji, propozycje kartkówek, sprawdzianów i prac klasowych, a także plany wynikowe.

Wyniki wyszukiwania (29 produkty)

Produkty: 29

Produkty: 29