Naprawa Renata

Renata Naprawa to polska nauczycielka, absolwentka studiów magisterskich z zakresu pedagogiki specjalnej. Ukończyła również studia podyplomowe z socjoterapii, zarządzania oświatą oraz wychowania do życia w rodzinie. Jest wykładowcą, terapeutą oraz wychowawcą. Prowadzi liczne szkolenia, kursy warsztaty metodologiczne dla studentów i nauczycieli. Podejmuje zatrudnienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oświęcimiu. Publikuje również liczne przewodniki, kierowane do nauczycieli przedszkoli i pierwszych klas szkoły podstawowej, a także specjalistów pracujących z osobami niepełnosprawnymi – terapeutów, psychologów, logopedów czy oligofrenopedagogów. Jest autorką Indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych. Są one przeznaczone do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zwłaszcza z niepełnosprawnością w stopniu lekkim lub umiarkowanym oraz różnego typu niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym z autyzmem. Można z nich dowiedzieć się, w jaki sposób postępować z uczniem, aby na każdym etapie uwzględniać jego potrzeby i możliwości intelektualne oraz emocjonalne. Renata Naprawa w swoich publikacjach przedstawia sprawdzone w praktyce rozwiązania metodyczne. Ich zastosowanie pomaga niepełnosprawnym uczniom niwelować różnego typu deficyty rozwojowe, a tym samym aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym. Przywracają im wiarę w siebie i ułatwiają przezwyciężanie lęków oraz zniechęcenia. Dzięki poszczególnym pozycjom autorki, nauczyciele i terapeuci zdołają przeprowadzić diagnozę rozwoju ucznia, a także mogą dokonywać jego bieżącego monitoringu. Renata Naprawa uwzględnia przy tym zarówno rozwój poznawczy, społeczny, jaki i emocjonalny. Publikacje autorki są również pomocne w nauce czytania i pisania, a także wspierają rozwijanie zdolności logicznego myślenia, spostrzegawczości i koncentracji. Do najpopularniejszych tytułów w twórczości Renaty Naprawy należą takie tytuły jak „Otwórz się na świat” czy „Uwierz w siebie”.

Wyniki wyszukiwania (32 produkty)

Produkty: 32

Produkty: 32