Jemielniak Dariusz

Dariusz Jemielniak pojawił się na świecie 17 marca 1975 roku. Jest znanym polskim naukowcem, profesorem nauk ekonomicznych i teoretykiem różnych koncepcji zarządzania. Sprawuje funkcję kierownika centrum badawczego CROW oraz Katedry Zarządzania Międzynarodowego Akademii Leona Koźmińskiego. Członek Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik. Powołał również do życia grupę badawczą New Reasearch on Digital Societies. Absolwent studiów magisterskich z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. W 2014 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. W 2012 roku dołączył do grona członków Akademii Młodych Uczonych PAN, a dwa lata później został włączony do Komitetu Polityki Naukowej MNiSW. Sprawował także funkcję członka Komitetu Nauk o Organizacji i Zarządzaniu PAN oraz Komitetu Socjologii PAN. Podejmował poza tym rolę redaktora naczelnego czasopisma „Tamara Journal of Critical Organization Inquiry” o tematyce zarządzania. Dariusz Jemielniak jest również przedsiębiorcą. Stworzył i rozwinął pierwszy w Internecie bezpłatny słownik angielskiego ling.pl, serwis angielski.edu.pl, będący pierwszą w Polsce platformą internetową do nauki języka angielskiego, a także program Insta.Ling wspomagający naukę słownictwa w szkołach na terenie całego kraju. Począwszy od 2007 roku został wybrany do grona członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Dariusz Jemielniak jest autorem podręczników oraz pomocy naukowych z zakresu ekonomii i zarządzania. W swoich książkach wyjaśnia studentom w przystępny sposób najważniejsze pojęcia oraz podejścia metodologiczne. Sam jest zwolennikiem badań jakościowych organizacji, realizowanych zgodnie z podejściem interpretatywnym oraz action research. Zakłada, że aby badać organizację jako całość, konieczne jest, aby poddać analizie indywidualne przeżycia i znaczenia nadawane przez poszczególne jednostki. W ramach uznawanego przez Jemielniaka paradygmatu, nie powinno się narzucać członkom organizacji własnego punktu widzenia, lecz skupić się na odkrywaniu ich rzeczywistych potrzeb i priorytetów. Jemielniak opublikował głośną książkę pt. „Życie Wirtualnych Dzikich. Netnografia Wikipedii”, w której zawarł wnioski z przeprowadzonych przez siebie badań etnograficznych w społeczności wikipedystów.

Wyniki wyszukiwania (23 produkty)

Produkty: 23

Produkty: 23