Sibiga Agnieszka

Agnieszka Sibiga to polska nauczycielka języka niemieckiego oraz doradca metodyczny. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Pełni funkcję eksperta Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu. Autorka bestsellerowych serii materiałów edukacyjnych „Kompass Neu” oraz „Kompass Team” do nauki języka niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych oraz średnich. Agnieszka Sibiga poprzez swoje podręczniki i zeszyty ćwiczeń pomaga uczniom przygotować się do zdania egzaminów z języka niemieckiego na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Jej publikacje skupiają się nie tylko na części pisemnej egzaminu, lecz także ustnej. Autorka szczególny nacisk kładzie na rozwój umiejętności komunikacyjnych. Proponuje wobec tego uczniom liczne dialogi sterowane, wywiady i scenki sytuacyjne, które odnoszą się do różnych sytuacji dnia codziennego. Dzięki temu uczeń ma okazję przełamywać barierę dotyczącą mówienia w obcym dla siebie języku. Poznaje również kulturę i zwyczaje krajów niemieckojęzycznych. W celu zwiększenia zaangażowania w nauczanie, Agnieszka Sibiga treści swoich książek przygotowuje również w oparciu o zainteresowania młodzieży – m.in. modę, muzykę, kino czy sport. W materiałach autorki znajduje się również interesujący opis różnych strategii uczenia się pod kątem egzaminu. Dotyczą one zarówno poszerzania słownictwa, poznawania reguł gramatycznych, jak i pracy z tekstem słuchanym oraz czytanym. W publikacjach Agnieszki Sibigi nie brakuje zarazem przykładowych testów egzaminacyjnych. Dzięki temu uczeń może przeprowadzić „próbę generalną” przed właściwym sprawdzianem swoich kompetencji językowych. W podręcznikach autorki znajdują się ponadto tablice gramatyczne oraz słowniczek z hasłami w kolejności alfabetycznej. Ponadto do podręczników zostały dołączone płyty CD, na których zamieszczono nagrania pozwalające ćwiczyć rozumienie ze słuchu. Agnieszka Sibiga swoją twórczość kieruje również do nauczycieli. Znajdą oni m.in. wskazówki dotyczące prowadzenia zajęć oraz oceniania wewnątrzszkolnego.

Wyniki wyszukiwania (33 produkty)

Produkty: 33

Produkty: 33