Tims Nicholas

Nicholas Tims to pochodzący z Londynu nauczyciel języka angielskiego w klasach obcojęzycznych oraz autor językowych serii edukacyjnych dla dzieci szkoły podstawowej, szkół średnich, a także dla osób dorosłych. Absolwent studiów na Cambridge University. Swoją karierę nauczycielską rozpoczął od pracy w Lizbonie. Następnie w połowie lat 90. powrócił do Wielkiej Brytanii. W latach 1998-2002 podejmował współpracę z wydawnictwem Oxford University Press – publikował podręczniki do nauki języka angielskiego dla uczniów z Włoch oraz krajów Ameryki Łacińskiej. Następnie w latach 2002-2004 współpracował z wydawnictwem Cambridge University Press. Od dłuższego czasu publikuje materiały edukacyjne jako freelancer. Nicholas Tims jest najbardziej znany z serii „Cambridge English Readers”. Inne serie jego autorstwa to m.in. „Cambridge. Face2Face” czy „English Plus”. Nicholas Tims jest autorem podręczników, zeszytów ćwiczeń oraz publikacji wyjaśniających zasady gramatyki języka angielskiego. Jego materiały w głównej mierze koncentrują się na kształtowaniu u uczniów umiejętności słuchania ze zrozumieniem, a także komunikowania się w typowych sytuacjach społecznych – m.in. podczas wizyty u lekarza, rozmowy kwalifikacyjnej, zakupów czy spotkania ze znajomymi. Książki autora są zaprojektowane w taki sposób, aby stopniowo zwiększać pewność siebie uczniów i ich wiarę we własne możliwości. Tims proponuje aktualne i angażujące współczesną młodzież tematy, co przekłada się na wzrost motywacji do nauki. Autor stosuje unikalne podejście do nauczania, które zostało oparte na najnowszych badaniach językowych. Nicholas Tims w swoich publikacjach porusza również tematykę poszerzającą wiedzę o świecie i inspirującą do samorozwoju. Wzbogaca ponadto książki o quizy, łamigłówki oraz interaktywne gry, których rozwiązywanie pozwala uczniom poznawać i zapamiętywać nowe słownictwo. Materiały brytyjskiego autora stanowią także nieocenioną pomoc dla nauczyciela. Znajdzie w nich inspiracje do prowadzenia zajęć, propozycje zadań, a także ćwiczeń do pracy zespołowej.

Wyniki wyszukiwania (18 produkty)

Produkty: 18

Produkty: 18