Stranks Jeff

Jeff Stranks to autor bestsellerowych podręczników i zeszytów ćwiczeń do nauki języka angielskiego na różnym poziomie. Znany między innymi z serii pt. „English in Mind”, wykorzystywanej w pracy z uczniami przez nauczycieli na całym świecie, w tym w Polsce. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w roli korepetytora oraz wykładowcy angielskiego jako języka obcego. Wykładał między innymi na Belle College od Saffron Walden oraz na Uniwersytecie Stanowym w Rio de Janeiro. Jest także trenerem metodycznym nauczycieli oraz koordynatorem akademickim Instytutu Kultury Rio de Janeiro w latach 1991-2001. Posiada kwalifikacje nauczycielskie UCLES DELTA oraz UCLES COTE. Oprócz prowadzenia wykładów dla studentów, Jeff Stransk był również uczestnikiem wielu międzynarodowych seminariów i konferencji dla nauczycieli języka angielskiego. W ich trakcie zdobywał zaawansowaną wiedzę z takich dziedzin jak psychologia poznawcza, pedagogika czy lingwistyka. Dzięki temu jego materiały edukacyjne są optymalnie dostosowane dla uczniów na określonym etapie rozwoju i umiejętności językowych. Jeff Stranks publikuje swoje materiały edukacyjne jako freelancer, często we współpracy z innymi znanymi nauczycielami i metodykami jak chociażby Herbert Puchta. Jego kursy języka angielskiego cechują się żywym i optymistycznym przekazem. Uczniowie podczas nauki z ich wykorzystaniem doskonalą wszystkie ważne kompetencje językowe, takie jak znajomość słownictwa i gramatyki, konwersacje, czytanie, rozumienie czy tworzenie różnego rodzaju pism. Zarazem poszczególne ćwiczenia zostały zaplanowane w ten sposób, aby stopniowo budować pewność siebie studenta oraz rozwijać w nim umiejętność myślenia w języku obcym. Poszczególne tematy czytanek są dobierane z myślą o wzbudzaniu zainteresowania u nastolatków i zwiększania ich motywacji do nauki. Jednocześnie w nienarzucający sposób przekazują im uniwersalne wartości. Jeff Stranks swoje podręczniki wyposaża w płyty z materiałami video, grami oraz interaktywnymi ćwiczeniami. Zarówno uczeń, jak i nauczyciel uzyskują także dostęp do internetowej platformy, która umożliwia planowanie nauki oraz śledzenie postępów.

Wyniki wyszukiwania (24 produkty)

Produkty: 24

Produkty: 24