Beksiński Zdzisław

Zdzisław Beksiński przyszedł na świat 24 lutego 1929 roku w Sanoku, a zmarł 21 lutego 2005 roku w Warszawie. Polski artysta, tworzący taką sztukę jak malarstwo, rzeźba, fotografia, grafika komputerowa czy rysunek. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Zarabiał na życie wykonując różne prace, był m.in. inspektorem nadzoru budowniczego czy pracownikiem fabryki. Tworzył także projekty autobusów. Beksiński do swoich największych pasji zaliczał komputery oraz nowe technologie. Podczas tworzenia słuchał głośno muzyki. Był nieśmiałym i wrażliwym introwertykiem, który mocno przeżywał krytykę. Został zamordowany w swoim mieszkaniu przez 19-latka, któremu odmówił udzielenia pożyczki. Śmierć poprzedziło kilkunastokrotne ugodzenie nożem. Cechą charakterystyczną dzieł Beksińskiego jest atmosfera mroku, grozy, lęku i przerażenia. Ich autor przedstawia ludzkie postaci ze zdeformowanym ciałem, obezwładnione, nagie, skulone czy dokonujące aktów kopulacji. Często wykorzystywanymi przez Zdzisława Beksińskiego motywami są śmierć, przemijanie, wizje katastroficzne i apokaliptyczne, starość, samotność, erotyka, sadyzm czy masochizm. Chętnie posługuje się także symbolami religijnymi, takimi jak np. ukrzyżowanie. Na jego obrazach widnieją również fantastyczne postaci, zwłoki czy ludzie-maszyny. Sztuka autora cechowała się abstrakcją, surrealizmem, ekspresją oraz nawiązaniami do mistycyzmu i religii Dalekiego Wschodu. Beksiński pisał również opowiadania oraz prowadził dziennik. Podejmował w nich podobne motywy jak te, które prezentował na obrazach, rysunkach czy rzeźbach. W sarkastyczny sposób pisał o swoich tęsknotach, zmartwieniach, lękach, bólu, miłości, tajemnicy bytu czy obawach przed śmiercią. Akcja jego opowiadań rozgrywa się w zamkniętych i pustych pomieszczeniach – lochach, szpitalach psychiatrycznych, cmentarzach i więzieniach. Bohaterowie książek są wyobcowani, pełni lęku, przerażenia i poczucia zagubienia we wrogim świecie. Przypominają żywe trupy, które znajdują się w stanie nieustannego letargu.

Wyniki wyszukiwania (26 produkty)

Produkty: 26

Produkty: 26