Tanajewska Alicja

Alicja Tanajewska to doświadczony terapeuta dziecięcy, oligofrenopedagog oraz nauczyciel w klasach 1-3. Absolwentka studiów licencjackich z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej, a także studiów podyplomowych na takich kierunkach jak oligofrenopedagogika oraz terapia pedagogiczna. Prowadzi dla nauczycieli kursy kwalifikacyjne i szkolenia doskonalące warsztat metodyczny. Praktykuje również zajęcia wyrównawcze, rewalidacyjne oraz terapię pedagogiczną. Tanajewska to autorka wielu książek, zeszytów ćwiczeń i kart nauczyciela. Za swoje zaangażowanie w działalność wychowawczo-dydaktyczną została nagrodzona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej oraz Nagrodą Pomorskiego Kuratora Oświaty. Książki i pomoce dydaktyczne Alicji Tanajewskiej są kierowane przede wszystkim do nauczycieli pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zwłaszcza z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym oraz niepełnosprawnością sprzężoną. Materiały autorstwa Tanajewskiej to także nieoceniona pomoc w pracy z dziećmi mającymi trudność z opanowaniem podstaw matematyki czy gramatyki. Mogą być również wykorzystywane w pierwszych klasach szkoły podstawowej – m.in. do nauki czytania metodą sylabową. Przykładowe opracowania autorki to: „Gramatyka bez tajemnic”, „Ja też to potrafię”, „Nauka czytania od A do Z metodą sylabową” czy „Podróż przez pory roku z kartami pracy”. Alicja Tanajewska pomaga nauczycielom w opracowaniu, realizacji i ewaluacji indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych. W jej książkach znajdziemy informacje dotyczące metodyki nauczania oraz karty pracy, których zawartość odpowiada aktualnej podstawie programowej. Z wiedzy przekazywanej przez Alicję Tanajewską mogą skorzystać również pedagodzy, logopedzi, terapeuci, psychologowie czy pracownicy różnego typu ośrodków edukacyjno-wychowawczych. Pozwoli im to właściwie dostosować metody i tempo pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych oraz intelektualnych ucznia.

Wyniki wyszukiwania (35 produkty)

Produkty: 35

Produkty: 35