Bieszk Janusz

Janusz Bieszk pojawił się na świecie w 1948 roku. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne; specjalizuje się w obszarze służby zagranicznej oraz handlu zagranicznego. Jest znany jako pisarz i tłumacz kontrowersyjnych książek historycznych oraz fantastycznych. Najbardziej pasjonują go dzieje Europy Środkowej. Prowadził badania dotyczące plemion lechickich, Prasłowian oraz kultury łużyckiej. Swój debiut literacki zanotował w 2010 roku, kiedy światło dzienne ujrzała monografia pt. „Zamki Państwa Krzyżackiego w Polsce”. Jest to licząca kilkaset stron książka, w której znajdują się liczne opisy oraz fotografie zamków i pozostałych budowli. Wiarygodność publikacji autora jest podważana przez środowiska akademickie. Mimo to cieszą się one ogromną popularnością i uznaniem wśród czytelników, zwłaszcza młodego pokolenia. Do najgłośniejszych książek Janusza Bieszka należą takie pozycje jak „Słowiańscy królowie Lechii”, „Cywilizacje kosmiczne na ziemi”, „Chrześcijańscy królowie Lechii” czy „Prokosz Kronika Słowiańsko – Sarmacka”. Pisarz poprzez swoją twórczość pragnie odkłamywać starożytną oraz średniowieczną historię państwa polskiego. Stawia śmiałą tezę o istnieniu imperium Wielkiej Lechii. Chce, aby jego czytelnicy na podstawie odkryć opisanych w książkach budowali słowiańską tożsamość i byli z niej dumni. Zdaniem autora, potężne państwo Lechitów istniało już od XVIII wieku p.n.e. Janusz Bieszk opierając się na polskich i zagranicznych materiałach źródłowych, opisuje terytoria Lechii, a także różne gałęzie życia ekonomicznego i społeczno-politycznego. W swoich opracowaniach skupia się m.in. na obszarze handlu, transportu, budownictwa oraz wojen. Przybliża postaci ówczesnych władców, opisuje uzbrojenie, zwyczaje religijne, a także prezentuje mapy nie tylko Lechii, lecz także Scytii czy Sarmaci. Swoje tezy opiera głównie na tzw. „Kronice Prokosza”, przekonując o jej historycznej wiarygodności. Zdaniem Janusza Bieszka historia Polski została zafałszowana przez zaborcę niemieckiego. Autor w swoich książkach próbuje również udowadniać istnienie pozaziemskiej cywilizacji, która w jego opinii zamieszkiwała Ziemię w okresie starożytności.

Wyniki wyszukiwania (7 produkty)

Produkty: 7

Produkty: 7