Murdzek Anna

Anna Murdzek to nauczycielka języka polskiego z wieloletnim doświadczeniem, a także egzaminatorka oraz autorka podręczników i innych publikacji do nauki języka polskiego na poziomie szkoły podstawowej. Znana zwłaszcza z bestsellerowej serii pt. „Między nami”, która ukazała się nakładem Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego. Jej książki są zgodne z aktualnie obowiązującą podstawą programową. Zawierają nie tylko opracowania najważniejszych zagadnień, lecz także zestaw ćwiczeń i zadań egzaminacyjnych. Uczniowie korzystając z publikacji Anny Murdzek mogą przygotować się zarówno do klasówek, sprawdzianów, jak i egzaminu kończącego edukację w szkole podstawowej. Anna Murdzek swoje podręczniki projektuje w ten sposób, aby pozwalały one nauczycielom pracować z uczniami o różnych zdolnościach – zarówno z wybitnie utalentowanymi, jak i słabszymi. Stwarzają dzieciom możliwość zapoznania się z najważniejszymi utworami literatury klasycznej, a także nabywania kompetencji językowych oraz kulturowych. Autorka dobiera treści w taki sposób, aby były one również interesujące dla młodego człowieka, co wpływa na zwiększenie zaangażowania i motywację do nauki. Podręczniki zawierają również sekcje podsumowujące oraz standaryzowane testy, pozwalające zweryfikować stopień opanowania materiału przez uczniów. Anna Murdzek dostosowuje treści swoich publikacji zarówno do słuchowców, jak i wzrokowców. Są one opracowane w ten sposób, aby oddziaływały na różne zmysły, co podnosi efektywność nauczania. W książkach autorki nie brakuje również licznych kolorowych ilustracji, a uczniowie mogą część utworów odsłuchiwać na swoim smartfonie. Dzięki twórczości Anny Murdzek stopniowo osiągają kolejne postępy i nabierają wiary we własne możliwości. Doskonalą umiejętność czytania ze zrozumieniem, poprawnego posługiwania się polszczyzną oraz tworzenia różnych form wypowiedzi.

Wyniki wyszukiwania (24 produkty)

Produkty: 24

Produkty: 24