Łaszczyk Zygmunt

Zygmunt Łaszczyk to polski matematyk, nauczyciel dyplomowany z przeszło 20-letnim stażem. Uczy matematyki w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach. Pełni również funkcję wicedyrektora tej placówki edukacyjnej. Autor wielu podręczników i zeszytów ćwiczeń, a także materiałów metodycznych przeznaczonych dla nauczycieli. Najbardziej znany ze swojej bestsellerowej serii pt. „Matematyka. Poznać, zrozumieć”, która jest chętnie wykorzystywana przez nauczycieli w całej Polsce. Zygmunt Łaszczyk to również autor publikacji naukowych, które ukazują się na łamach kwartalnika „Nauczyciele i Matematyka”. Poza tym tworzy programy studiów podyplomowych oraz scenariusze lekcji matematyki, a także prowadzi warsztaty metodyczne dla polskich i zagranicznych nauczycieli. Jest zaangażowany w realizację projektu „Krygowska Projekt of Professional Develompen of Teacher-Researchers”. Zygmunt Łaszczyk to autor podręczników i zeszytów ćwiczeń, które pomagają uczniom szkół średnich w przygotowaniu do matury. Są zgodne z wytycznymi MEN oraz CKE, a także najnowszą podstawą programową. Omawiają w zrozumiały sposób wszystkie zagadnienia wymagane na egzaminie dojrzałości z matematyki, takie jak m.in. zbiory liczb, funkcje, trygonometria, granice i pochodne funkcji, statystyka czy rachunek prawdopodobieństwa. Autor posługuje się prostym i komunikatywnym, a przez to zrozumiałym dla każdego ucznia językiem. Jego publikacje są zarazem wzbogacone w rysunki, tabele, indeksy pojęć, odpowiedzi do zadań, a także przykłady ich prawidłowego rozwiązania. Zygmunt Łaszczyk przedstawia poszczególne zagadnienia zgodnie z narastającym poziomem trudności. W jego książkach uczniowie znajdą liczne sekcje powtórkowe oraz testy sprawdzające w praktyce nabytą wiedzę. Nauczyciele mogą natomiast korzystać z cennych porad metodycznych, dotyczących m.in. programu nauczania czy metod oceniania.

Wyniki wyszukiwania (13 produkty)

Produkty: 13

Produkty: 13