Klint Paweł

Paweł Klint jest polskim historykiem, doktorem habilitowanym, specjalizującym się w historii społeczno-gospodarcza Polski; nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Wrocławskim. Urodził się w 1977 roku. Po ukończeniu szkoły podstawowej i średniej oraz pomyślnie zdanym egzaminie dojrzałości podjął w 1996 roku studia historyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, które ukończył w 2001 roku magisterium. W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie, zakończone w 2005 roku uzyskaniem przez niego stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie pracy pt. „Szlachecki obrót ziemią w powiecie kcyńskim w latach 1626-1655”. Obecnie jest adiunktem w Zakładzie Antropologii Historycznej. W 2017 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych (specjalność: historia nowożytna) na podstawie pracy habilitacyjnej „Szlachta wielkopolska w XVII wieku. Grupa społeczna i majątkowa”. Zainteresowania naukowe Pawła Klinta koncentrują się wokół problematyki związanej z obyczajami i mentalnością szlachty w okresie nowożytnym, a w szczególności w zakresie przestępczości, strategii ekonomicznej czy powiązań majątkowych i genealogicznych szlachty wielkopolskiej, jest wydawcą testamentów szlachty z XVII wieku. Opublikował m.in.: „Polskie miasta. Historia i zabytki”, „Ziemia wschowska w czasach starosty Hieronima Radomickiego” czy „Testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich wielkopolskich z lat 1657-1680”.

Wyniki wyszukiwania (5 produkty)

Produkty: 5

Produkty: 5