Jagiełło Jakub

Jakub Jagiełło to polski doktor historii sztuki, specjalizujący się w badaniach dotyczących rzeźby Dolnego Śląska. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zdobył tytuł doktorski, prowadził zajęcia dla studentów, wykładał historię sztuki nowożytnej, a także był prowadzącym objazdów naukowych. Temat jego rozprawy doktorskiej dotyczy śląskiej rzeźby drewnianej w XVI i XVII wieku. Pełnił funkcję kierownika i wykonawcy projektów badawczych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Narodowego Centrum Nauki. Opublikował wiele publikacji naukowych i esejów dotyczących sztuki nowożytnej. Ukazywały się one m.in. w portalu internetowym Culture.pl. Jakub Jagiełło jest także właścicielem wydawnictwa CM, a także założycielem sklepu z fotografiami zabytków architektury i sztuki. Krajoznawca oraz autor licznych przewodników turystycznych. Współtworzy Internetowy Przewodnik Turystyczny Ciekawe-Miejsca.net. Napisał również wiele artykułów oraz książek, poprzez które propaguje polską turystykę, zabytki oraz sztukę. Jest m.in. autorem serii „Encyklopedia rzek polskich” czy „Zapomniane miejsca”. Pod jego nazwiskiem ukazały się także „Kryminały przedwojennej Warszawy”, „Polska przedwojenna fantastyka” oraz przewodniki retro. Zainteresowania Jakuba Jagiełły, obok kultury i sztuki Dolnego Śląska koncentrują się na sztuce protestanckiej, kajakarstwie oraz turystyce górskiej. Jakub Jagiełło w swoich przewodnikach i publikacjach krajoznawczych ukazuje najciekawsze miejsca turystyczne w Polsce. Zawierają one mnóstwo fotografii oraz praktycznych informacji, ułatwiających m.in. zaplanowanie trasy, dane na temat zatłoczenia szlaków, niebezpieczeństw czy atrakcji turystycznych. Podaje wskazówki dotyczące długości i trudności tras, czasu przejścia, tras widokowych, a także wartych uwagi walorów przyrody, kultury i architektury. Lektura przewodników Jakuba Jagiełły pozwala poznać najmniej uczęszczane przez turystów, zapomniane miejsca. Można do nich zaliczyć chociażby opuszczone kościoły, cmentarze, synagogi, forty, pałace, fortyfikacje czy zabytki techniki.

Wyniki wyszukiwania (16 produkty)

Produkty: 16

Produkty: 16