Konstantynowicz Adam

Adam Konstantynowicz to polski nauczyciel matematyki, pracujący przez wiele lat w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jest również autorem licznych materiałów edukacyjnych dla uczniów na różnym poziomie nauczania – szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły średniej oraz zawodowej. Najbardziej znany z takich serii jak „Ciekawi Świata” oraz „Oldschool – stara szkoła”. Są to pomoce dydaktyczne przydatne zarówno w pracy grupowej, jak i indywidualnej. Mogą być również wykorzystywane do prowadzenia zajęć dodatkowych i kół matematycznych. Korzystanie z nich stanowi nieocenioną pomoc w przygotowaniu do testów i sprawdzianów szkolnych, olimpiad oraz egzaminu maturalnego. Wszystkie materiały autora są zgodne z aktualnymi wytycznymi Centralnej Komisji Edukacyjnej oraz opracowane we współpracy z metodykami nauczania. Adam Konstantynowicz w swoich książkach zawarł bogaty zbiór zadań powtórkowych, tekstów oraz poglądowych arkuszy egzaminacyjnych. Obejmują one różnorodne zagadnienia matematyczne, takie jak między innymi statystyka opisowa, wyrażenia algebraiczne, funkcje, trygonometria, geometria, liczby rzeczywiste czy planimetria. Autor za sprawą swoich zeszytów ćwiczeń i podręczników pozwala uczniom nabywać nowe kompetencje matematyczne poprzez śledzenie gotowych rozwiązań. Prezentowane przez niego przykłady są omawiane krok po kroku, dzięki czemu uczeń może zrozumieć logikę poruszanego zagadnienia. Na końcu każdego rozdziału zostały poza tym umieszczone odpowiedzi do zadań, a także słowniczek terminów matematycznych. Adam Konstantynowicz prezentuje również definicje, wnioski oraz twierdzenia w formie graficznej, co ułatwia ich zrozumienie i przyswojenie. Jednocześnie autor zadbał o to, aby każdy uczeń mógł dokonywać samooceny swojej pracy i dostosować tempo nauczania do własnych możliwości. Nauce za pomocą materiałów jego autorstwa sprzyja uporządkowany i przejrzysty układ każdej książki. Mocną ich stroną jest także obecność ciekawostek, propozycji zabaw oraz gier matematycznych.

Wyniki wyszukiwania (20 produkty)

Produkty: 20

Produkty: 20