Michałowski Bartosz

Bartosz Michałowski pojawił się na świecie w 1982 roku. Jest absolwentem filologii angielskiej w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Angielskiego. Po ukończeniu 5-letnich studiów, został nauczycielem języka angielskiego. Następnie w 2006 roku podjął studia doktoranckie. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół polityki językowej w Europie oraz kwestii wielojęzyczności. Obok języka angielskiego, Michałowski opanował do perfekcji język hiszpański. W 2008 roku postanowił wyjechać do Hiszpanii i zamieszkać w miejscowości Kadyks, położonej w regionie Andaluzja. Jest autorem podręczników i zeszytów ćwiczeń do nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych oraz średnich. Opublikował m.in. takie serie jak „Today”, Next Move”, „Matura Focus”, „Discover English”, „Live Beat” czy „Matura Choices”. Bartosz Michałowski dba o atrakcyjną formę swoich książek, dlatego sprzyjają one zwiększeniu zaangażowania i samomotywacji ucznia w procesie nauczania. Można w nich znaleźć czytanki i wywiady, podejmujące interesującą dla młodzieży tematykę. Uczniowie mają okazję przełamywać bariery językowe i ćwiczyć swobodne porozumiewanie się w sytuacjach codziennego życia. Kolejne lekcje zawierają także dialogi, które są oparte na zwrotach powszechnie używanych przez rodzimych Brytyjczyków. Stwarza to sposobność do tego, aby poznawać naturalny język angielski, uwzględniający lokalny kontekst kulturowy. Każdy rozdział kończy się tematycznym zestawieniem użytych słów i zwrotów. Materiały edukacyjne Bartosza Michałowskiego zostały wzbogacone o interaktywne materiały multimedialne, takie jak na przykład pakiety filmów. Poza tym uczniowie w książkach autora znajdą zagadki, łamigłówki oraz ćwiczenia przeznaczone do pracy w grupach. Bartosz Michałowski poprzez swoje materiały pomaga w przygotowaniu się do matury oraz pozostałych egzaminów językowych. Uczeń ma okazję oswoić się z ich formatem, gdyż w książkach autora znajdzie wiele przykładowych zadań. Tym samym jest w stanie podejść do egzaminu bez nadmiernego stresu.

Wyniki wyszukiwania (29 produkty)

Produkty: 29

Produkty: 29