Szewczyk Małgorzata

Małgorzata Szewczyk to polska nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, specjalista logopedii, terapeuta oraz surdopedagog. Ukończyła studia magisterskie z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej. Od wielu lat podejmuje zatrudnienie w charakterze terapeuty dziecięcego. Pracuje z osobami z różnego typu niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z nieprawidłowo przebiegającym rozwojem. Jest także nauczycielką w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących. W swojej pracy posługuje się Metodą Dobrego Startu. Jest ona skoncentrowana na wyrównywaniu deficytów rozwojowych poprzez równoczesne angażowanie różnych zmysłów w procesie nauczania. Małgorzata Szewczyk jest autorką wielu publikacji, które opierają się na Metodzie Dobrego Startu. Są one przeznaczone dla nauczycieli i terapeutów, pracujących na co dzień z najmłodszymi dziećmi, a także starszymi uczniami o obniżonej sprawności intelektualnej, niepełnosprawnościami sprzężonymi, problemem opóźnionego rozwoju mowy oraz narażeniem na dysleksję. Wykonując poszczególne ćwiczenia są oni w stanie nabyć podstawowe umiejętności szkolne, takie jak pisanie, czytanie, rysowanie, prawidłowa wymowa, liczenie oraz zdolność logicznego i abstrakcyjnego myślenia. Rozwijają poza tym swoją wyobraźnię i spostrzegawczość, a także uczą się nawiązywania relacji społecznych. Autorka w swoich zeszytach ćwiczeń łączy naukę z zabawą, co ma na celu zwiększenie zaangażowania dziecka w proces nauczania i wywołania w nim pozytywnego nastawienia. Publikacje autorki zostały zaprojektowane również w ten sposób, aby uwzględniały indywidualne potrzeby i możliwości rozwojowe każdego ucznia. Dzięki temu pomagają w budowaniu prawidłowego poczucia wartości. Materiały edukacyjne Małgorzaty Szewczyk stwarzają również najmłodszym możliwość poznawania otaczającego świata oraz odkrywania w sobie pasji. Sprzyjają ponadto rozpoznawaniu w sobie różnych stanów emocjonalnych oraz ich właściwemu nazywaniu i wyrażaniu.

Wyniki wyszukiwania (18 produkty)

Produkty: 18

Produkty: 18