Kahneman Daniel

Kahneman Daniel jest amerykańsko-izraelskim psychologiem i ekonomistom, urodził się 5 marca 1934 roku w Tel Awiwie. Ukończył studia doktoranckie z psychologii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley w 1961 roku, a od 1993 roku jest doktorem psychologi na Uniwersytecie w Princeton. Swoje teksty publikuje w takich magazynach jak: „Journal of Behavioral Decision Making”, „Journal of Risk and Uncertainty”, „Thinking and Reasoning” czy „Economics and Philosophy”. Na co dzień związany jest również z Uniwersytetem Hebrajskim w Jerozolimie, oraz z uczelniami amerykańskimi i kanadyjskimi. Kahneman spopularyzował w dziedzinie ekonomii podejście psychologiczne do badania procesu podejmowania decyzji gospodarczych w warunkach niepewności. Jest autorem pond dwustu publikacji naukowych z takich dziedzin jak: psychologia, ekonomia czy prawo. W swoich pracach przedstawił min. różnice pomiędzy realnymi zachowaniami konsumentów a tymi, których oczekują naukowcy posługujący się tradycyjnymi modelami ekonomicznymi do prognozowania tych zachowań. To przyczyniło się do zainspirowania nowego pokolenia badaczy ekonomii i finansów, którzy wykorzystują metody psychologii do tłumaczenia zachowań ludzkich. Dzięki zastosowaniu narzędzi z psychologii w badaniach ekonomicznych oraz uwzględniając teorię perspektywy został w 2002 roku laureatem Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii.

Wyniki wyszukiwania (3 produkty)

Produkty: 3

Produkty: 3