Krukowska Małgorzata

Małgorzata Krukowska to doświadczona polska pedagog, oligofrenopedagog, specjalista w zakresie terapii pedagogicznej, terapeutka integracji sensorycznej. Posiada certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim o specjalności związanej z rewalidacją. Następnie ukończyła resocjalizację w ramach studiów podyplomowych. Od wielu lat podejmuje zatrudnienie w instytucjach zajmujących się terapią, kształceniem oraz włączaniem do społeczeństwa dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu, a także z niepełnosprawnością sprzężoną oraz specyficznymi trudnościami w nauce. Małgorzata Krukowska to również autorka publikacji, które są przeznaczone dla pedagogów, terapeutów, nauczycieli, opiekunów oraz rodziców dzieci niepełnosprawnych. Dotychczas opublikowała liczne serie kart pracy, zeszytów ćwiczeń oraz przewodników. Są to takie pozycje jak m.in.: „Uczę się z kartami pracy”, „Pracuję z kartami przez cały rok”, „Funkcjonowanie osobiste i społeczne”, „Mój rok” czy „Poznaję i rozumiem świat”. Małgorzata Krukowska swoje książki projektuje w taki sposób, aby nauczyciel, terapeuta czy opiekun mógł dostosować stopień ich trudności do możliwości intelektualnych dziecka. Praca z materiałami autorki pozwala niepełnosprawnym uczniom pokonywać bariery rozwojowe, dzięki czemu mogą lepiej funkcjonować w codziennym życiu osobistym oraz społecznym. Proponowane ćwiczenia angażują jednocześnie różne zmysły dziecka, stymulując jego rozwój manualny, percepcję wzrokowo-ruchową czy małą motorykę. Wpływają również pozytywnie na kształtowanie wyobraźni, zdolności logicznego myślenia, umiejętności przestrzennych czy koncentracji. W książkach Małgorzaty Krukowskiej znajdują się również sekcje pozwalające uczniom lepiej poznawać otaczający je świat, zwierzęta, rośliny, zjawiska zachodzące w przyrodzie czy różnego rodzaju procesy biologiczne. Mogą oni również poszerzać swoje kompetencje językowe i matematyczne. Uczą się liczyć, poznają banknoty, miesiące, pory roku, a także święta, różnego rodzaju wydarzenia, zwyczaje oraz zasady bezpieczeństwa. Małgorzata Krukowska swoje publikacje dostosowuje zarówno do pracy indywidualnej z uczniem, jak i grupowej.

Wyniki wyszukiwania (28 produkty)

Produkty: 28

Produkty: 28