Koprowski Marek A.

Marek A. Koprowski to polski podróżnik, dziennikarz, reportażysta i popularyzator historii. Autor książek i artykułów. Specjalizuje się w tematyce Europy Wschodniej, historii Kościoła oraz dążenia Polski do niepodległości przed I wojną światową. Odbył wiele podróży w różne zakątki Ukrainy, Rosji, Białorusi czy Kazachstanu. W swoich utworach opisuje relacje z wypraw. Autor za swe zaangażowanie na rzecz utrzymania kultury polskiej na Wschodzie otrzymał nagrodę Fundacji Polcul im. Jerzego Bonieckiego. Jest również laureatem Nagrody im. Oskara Haleckiego, przyznanej przez IPN, Polskie Radio oraz TVP w kategorii „Najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku”. Książki Marka A. Koprowskiego zawierają jego osobiste refleksje z podróży oraz zapisy rozmów z lokalnymi mieszkańcami krajów Europy Wschodniej. Przybierają one formę przewodników oraz reportaży. Znajdziemy w nich liczne zdjęcia oraz mapy, przedstawiające odwiedzane przez podróżnika regiony. Autor poprzez swoją twórczość odkłamuje historię, obalając powszechnie rozpowszechnione mity. W tym celu posiłkuje się bogatą bibliografią, archiwalnymi dokumentami oraz relacjami świadków historycznych wydarzeń, takich jak chociażby rzeź wołyńska. Marek A. Koprowski przybliża czytelnikowi zwyczaje społeczności zamieszkujących na wschód od Polski oraz ich historyczne losy. Prezentuje zróżnicowanie etniczne i kulturowe tych regionów, a także opisuje walki zbrojne będące ich udziałem. Autor posługuje się żywym, przystępnym dla każdego, publicystyczno-reporterskim stylem. Dzięki temu jego popularnonaukowe książki czyta się lekko i przyjemnie. Ich lektura pozwala poszerzać własną świadomość historyczną oraz zdobywać wiedzę na temat regionów wschodnich.

Wyniki wyszukiwania (16 produkty)

Produkty: 16

Produkty: 16