Hayes Steven C.

Steven C. Hayes to jeden z najwybitniejszych współczesnych psychologów klinicznych. Urodził się 12 sierpnia 1948 roku. Jest profesorem na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Nevada. Zajmuje się analizą języka i poznania oraz wykorzystaniem wyników tej analizy w rozumieniu i łagodzeniu ludzkiego cierpienia. Hayes opracował również koncepcję terapii akceptacji i zaangażowania (ACT, acceptance and commitment therapy), która rozwinęła się niezwykle prężnie i jest obecnie stosowana na całym świecie. Dr Hayes jest członkiem American Association for the Advancement of Science oraz kilku innych towarzystw naukowych. Jego praca została doceniona kilkoma nagrodami, w tym za wkład w podstawowe badania behawioralne i jego zastosowania, nagrodą Impact of Science on Application przyznaną przez Society for the Advancement of Behavior Analysis oraz nagrodą za całokształt twórczości przyznaną przez Association for Behavioral and Cognitive Therapy. Dr Hayes jest także aktywnie zaangażowany w upowszechnianie informacji naukowych, poprzez swojego bloga Psychology Today i stronę internetową Thrive Global. Hayes jest autorem 46 książek i ponad 650 artykułów naukowych.

Wyniki wyszukiwania (4 produkty)

Produkty: 4

Produkty: 4