Marciniak Lidia

Lidia Marciniak to polska prawniczka i autorka opracowań w zakresie Prawa Oświatowego oraz Prawa Oświatowego dla Przedszkoli. Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Kształciła się również podyplomowo na Uniwersytecie Warszawskim oraz na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. W ramach studiów podyplomowych poszerzyła swoją wiedzę z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także polityki i zarządzania. Począwszy od maja 2006 roku Lidia Marciniak podejmuje współpracę z Wydawnictwem Wolters Kluwer. Jej publikacje poruszające zagadnienia prawne można przeczytać również w serwisie internetowym Prawo.pl. Marciniak jest współautorką wielu książek przydatnych w pracy nauczycieli, kadry zarządzającej placówkami edukacyjnymi, a także opiekunów. Znajdziemy w nich między innymi wzory dokumentów i pism, które znajdują zastosowanie w praktyce. Zostały one przygotowane z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawnych, takich jak zwłaszcza Kodeks pracy, ustawa Prawo oświatowe czy Kodeks Pracy. Autorka wyjaśnia skomplikowane zagadnienia prawne dotyczące zatrudniania nauczycieli, odpowiedzialności dyscyplinarnej, urlopów, a także zasad przyznawania dodatków socjalnych. W swoich matriałach porusza również kwestię opracowywania, uchwalania i wprowadzania zmian do statutu szkoły podstawowej. Przekazuje przedstawicielom dyrekcji praktyczne wskazówki i pomaga uniknąć najczęstszych błędów. Książki Lidii Marciniak są także pomocne w celu planowania awansu zawodowego nauczycieli oraz oceniania ich pracy. Lektura sprzyja również przestrzeganiu przepisów w zakresie ochrony danych osobowych w szkole i przedszkolu – zgodnie z ustawą RODO. Autorka informuje, jakie obowiązki ciążą w związku z tym na dyrektorach placówek edukacyjnych i jakie konsekwencje grożą za niedostosowanie się do wytycznych. Lidia Marciniak porusza również kwestie prawne związane m.in. z zakładaniem placówek oświatowych, ich przekształcaniem, prowadzeniem rekrutacji czy organizowaniem dla uczniów indywidualnego toku nauczania oraz pomocy materialnej. Z jej książek można się również dowiedzieć, jak prawidłowo prowadzić arkusz organizacji pracy szkoły i przedszkola.

Wyniki wyszukiwania (23 produkty)

Produkty: 23

Produkty: 23