Sedlaczek Stanisław

Stanisław Sedlaczek przyszedł na świat 31 stycznia 1892 roku w Kołomyi, a zmarł 3 sierpnia 1941 roku w Auschwitz-Birkenau. Polski pedagog i psycholog, absolwent Państwowego Instytutu Pedagogicznego w Warszawie oraz Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Warszawskiego. Podejmował również studia z zakresu budowy maszyn na Politechnice Lwowskiej. Był działaczem i instruktorem harcerskim, trenerem skautów, a także wykładowcą teorii harcerstwa. Wykładał między innymi w Polskim Kolegium Uniwersytetu w Kijowie oraz w Państwowym Instytucie Wychowania Fizycznego w Warszawie. Posiadał tytuł harcmistrza Rzeczypospolitej, a także pełnił funkcję Naczelnika Głównej Kwatery Męskiej, Naczelnika Harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego oraz sekretarza Związkowego Naczelnictwa Skautowego. Jest także uznawany za współtwórcę Harcerstwa Polskiego oraz pierwszego naczelnika harcerzy Hufców Polskich. Był poza tym członkiem Związku Młodzieży Polskiej „Zet”. Redaktor wielu czasopism o tematyce harcerskiej, m.in. takich jak: „Skaut”, „Harcmistrz” czy „Harcerz”. Podejmował również współpracę z „Rocznikiem Pedagogicznym”. Stanisław Sedlaczek został zesłany do obozu koncentracyjnego Auschwitz Birkenau, gdzie zmarł. Jego twórczość została w 1951 roku w całości objęta cenzurą PRL-u. Stanisław Sedlaczek jest autorem takich książek jak m.in.: „Harcerstwo w obozach”, „Kształcenie starszyzny harcerskiej”, „Obóz harcerski”, „Szkoła Harcerza” czy „Sprawności skautowe”. Łączy w nich swoją bogatą wiedzę teoretyczną z praktycznym doświadczeniem. Jego twórczość służyła wychowywaniu młodzieży zgodnie z wartościami patriotycznymi i katolickimi. Autor kładzie jednoczesny nacisk na rozwój duchowy, moralny oraz fizyczny, chcąc wspierać proces kształtowania polskich elit. W swoich książkach przybliża czytelnikom genezę skautingu i harcerstwa, wyjaśniając podstawy ideologiczne oraz stosowane metody wychowawcze. Stanisław Sedlaczek porusza także zagadnienie prawa harcerskiego, reguł życia skauta, a także zasad postępowania harcerza w terenie.

Wyniki wyszukiwania (14 produkty)

Produkty: 14

Produkty: 14