Szostak Barbara

Barbara Szostak to polska oligofrenopedagog, pedagog, terapeuta oraz autor książek. Przez wiele lat pełniąca funkcję dyrektora Społecznej Szkoły Specjalnej „Dać szansę” w Warszawie. Jest członkiem Rady Warszawskiej Fundacji na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Postaw na nas”. Sprawowała także funkcję eksperta Ministerstwa Edukacji Narodowej do spraw kształcenia specjalnego. Zarazem jest ekspertką Warszawskiego Forum Inicjatyw na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi zakwalifikowanymi do grupy ryzyka dysleksji. W trakcie swojej pracy korzysta z takich metod jak: Metoda Ruchu Rozwijającego V. Sherborne oraz Metoda Dobrego Startu. Brała również udział w przygotowaniu projektów przyszłych podstaw programowych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Barbara Szostak to współautorka pakietów edukacyjnych Wydawnictwa Szkolnego PWN, wydanych w ramach serii „Pewny start”. Publikacje autorstwa Barbary Szostak to cenne pod względem metodycznym materiały dydaktyczne, przeznaczone dla uczniów z różnymi problemami – zwłaszcza z niepełnosprawnością lekką i umiarkowaną, dysleksją i autyzmem. Są to różnorodne zestawy ćwiczeń i karty pracy, które wspierają nauczycieli w prowadzeniu zajęć z podopiecznymi. Praca z materiałami autorki pomaga przygotować niepełnosprawne dziecko do funkcjonowania oraz pełnienia różnorodnych ról społeczno-zawodowych. Barbara Szostak promuje metody, które jednocześnie angażują różne zmysły, szczególne znaczenie kładąc na rozwój psychoruchowy. Dzięki jej książkom dzieci ze specjalnymi potrzebami mogą wyrównać deficyty i lepiej radzić sobie w codziennym życiu. Nabywają podstawowe umiejętności, takie jak nawiązywanie relacji, higiena osobista, przebieranie się czy korzystanie z domowych urządzeń. Poznają również pory roku, zwyczaje świąteczne, zasady bezpieczeństwa w ruchu ulicznym, a także nabywają świadomość ekologiczną. Barbara Szostak udowadnia, że nauka wcale nie musi być nudna. W jej zestawach ćwiczeń znajdziemy wiele ciekawych zabaw, zgadywanek, kolorowanek czy wycinanek.

Wyniki wyszukiwania (28 produkty)

Produkty: 28

Produkty: 28