Radzka Katarzyna

Katarzyna Radzka to polska nauczycielka, wychowawca, pedagog i psycholog szkolny. Specjalistka terapii pedagogicznej, pedagogiki specjalnej oraz socjoterapii. Ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim oraz kształciła się podyplomowo na warszawskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Zatrudniona od 1990 roku jako nauczyciel w Społecznej Szkole Podstawowej Specjalnej „Dać Szansę”, gdzie pełni również funkcję dyrektora. Swoje kwalifikacje pedagogiczne podnosiła biorąc udział w licznych kursach, szkoleniach i seminariach. Prowadziła serię szkoleń dla kadr nauczycielskich pt. „To warto wiedzieć”. Brała również udział w powstawaniu poradnika edukacyjnego pod tym samym tytułem. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniem zatrudnienia wspieranego osób niepełnosprawnych. Katarzyna Radzka jest współautorką serii edukacyjnej pt. „Pewny start”, wydanej nakładem Wydawnictwa Szkolnego PWN. Książki i zeszyty ćwiczeń powstałe w ramach cyklu napisała wspólnie z takimi autorkami jak Barbara Szostak i Aneta Piwka. Są one przeznaczone dla dzieci, a także uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zwłaszcza z lekką i umiarkowaną niepełnosprawnością, dysleksją oraz niepełnosprawnością sprzężoną, w tym z autyzmem. Wszystkie publikacje w ramach cyklu są zgodne z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej. Współpraca doświadczonych specjalistek z zakresu terapii i pedagogiki specjalnej to gwarancja wysokiej wartości pod względem metodycznym. Publikacje autorek zostały opracowane m.in. z uwzględnieniem Metody Dobrego Startu oraz Metody Ruchu Rozwijającego V. Sherbone. Dzięki temu ich wykorzystanie sprzyja wyrównywaniu deficytów oraz ułatwia przygotowanie niepełnosprawnego ucznia do funkcjonowania w społeczeństwie oraz podejmowania ról zawodowych. W książkach współautorstwa Katarzyny Radzkiej znajduje się wiele interesujących dla dziecka zadań, zgadywanek, malowanek, wycinanek czy kolorowanek. Każda z pozycji wspiera całościowy rozwój ucznia oraz zapewnia doskonałą zabawę.

Wyniki wyszukiwania (29 produkty)

Produkty: 29

Produkty: 29