Clark Randy

Randy Clark pojawił się na świecie 18 lutego 1952 w miejscowości McLeansboro w stanie Illinois. Amerykański pastor chrześcijańskiej organizacji zielonoświątkowców. Członek popularnego na całym świecie ruchu przebudzeniowego „Toronto Blessing”. Do pełnionych przez niego posług należy głoszenie konferencji do wiernych, uzdrawianie chorych, a także ich uwalnianie od sił złego ducha. Absolwent studiów magisterskich z zakresu nauk teologicznych na Southern Baptist Theological Seminary. Na spotkania z Randy Clarkiem przychodzą wierni i duchowni reprezentujący różne wyznania chrześcijański, w tym katolicy. Amerykański pastor jest również autorem bestsellerowej serii książek pt. „Kluczowe przesłanie”, a także takich pozycji jak m.in. „Naoczni świadkowie cudów”, „Radość zwycięstwa, ból porażki” czy „Przełom w uzdrowieniu”. Randy Clark w swojej twórczości omawia tematykę cudów, których zaistnienie przypisuje działaniu Ducha Świętego. Dotykają one uzdrowienia ciała, lecz przede wszystkim duszy. Autor przywołuje fragmenty Ewangelii, które wskazują na zdolność Jezusa oraz Jego uczniów do cudownego uzdrawiania oraz wyrzucania złych duchów. Z książek amerykańskiego pastora czytelnik dowie się, na czym polega modlitwa uzdrowienia, uwolnienia oraz namaszczenia chorych. Pozna znaczenie charyzmatów przekazywanych przez Ducha Świętego tym, którzy w Niego wierzą i otwierają swoje serce na Jego łaskę. Autor przekonuje, że niewłaściwą postawą jest jedynie oczekiwanie na bożą interwencję. Bóg pragnie przede wszystkim dziękczynienia oraz nawiązania bliskiej z Nim relacji. Każde uzdrowienie powinno prowadzić do jej wzmocnienia. Stwórca nieraz dopuszcza cierpienia, jeżeli przybliżają one człowieka do Niego. Randy Clark ukazuje również opisaną na kartach Ewangelii siłę modlitwy wstawienniczej. Posiada ona moc odpuszczania grzechów, przywracania zdrowia i leczenia wewnętrznych zranień. Amerykański autor dowodzi, że wiara może być wspaniałą przygodą, podczas której Bóg wkracza w każdy obszar życia człowieka i przemienia je nie do poznania.

Wyniki wyszukiwania (14 produkty)

Produkty: 14

Produkty: 14