OCD Zieliński Jerzy

Jerzy Zieliński OCD to polski duchowny kościoła rzymskokatolickiego. Należy do zakonu karmelitów bosych, gdzie pełni funkcję archiwisty krakowskiej prowincji. Jest także wykładowcą Karmelitańskiego Instytutu Duchowości. Absolwent studiów z zakresu bioetyki na Milltown Institute of Theology and Philosophy w Dublinie. Autor licznych książek oraz artykułów o tematyce duchowości. Jego publikacje ukazują się nakładem Wydawnictwa Karmelitów Bosych. Do najpopularniejszych książek autora można zaliczyć takie pozycje jak m.in.: „Największe tajemnice duszy”, „Walka duchowa”, „Pomyłki w życiu duchowym”, „365 dni ze świętym Karmelu”, „365 dni z bożym miłosierdziem”, „Największe tajemnice duszy” czy „Prawa duchowego wzrastania”. Jerzy Zieliński OCD w swoich książkach porusza zwłaszcza zagadnienia związane z duchowością i historią karmelitańską, a także hagiografią. Przekazuje czytelnikom cenne rady dotyczące modlitwy oraz codziennego życia duchowego. Zachęca, aby wyrzec się siebie na rzecz Chrystusa, przyjąć pokorną postawę i przezwyciężać trudności podczas modlitwy, takie jak zniechęcenie czy rozproszenia. Autor przekonuje, że autentyczna wiara jest drogą w głąb własnej duszy, aby poprzez bliskie spotkanie z Bogiem nawiązać również kontakt z samym sobą i własnymi pragnieniami. Jerzy Zieliński pisze sporo o życiu w ubóstwie i pomaganiu potrzebującym – biednym, chorym czy samotnym. Za wzór stawia życie Jezusa Chrystusa oraz świętych kościoła katolickiego. Przekonuje, że poszukiwanie Boga i nawiązywanie z Nim bliskiej relacji prowadzi do wewnętrznego pokoju i napełnia człowieka owocem działania Ducha Świętego, takimi jak życzliwość, pokora, miłość, cierpliwość czy dobroduszność. Jerzy Zieliński OCD zachęca czytelników do tego, aby nieśli światu wzór chrześcijańskiej postawy poprzez codzienność swojego życia. Przekonuje, że śmierć człowieka niczego nie kończy, lecz jest szansą na spotkanie miłosiernego Boga. To właśnie miłosierdzie jest zdaniem autora najważniejszym przymiotem Stwórcy. Każdy wierzący powinien zdać się na jego łaskę, ponieważ nie jest w stanie zasłużyć na zbawienie jedynie własnymi siłami.

Wyniki wyszukiwania (8 produkty)

Produkty: 8

Produkty: 8