Nietzsche Fryderyk

Fryderyk Nietzsche pojawił się na świecie 15 października 1844 roku w Röcken, a zmarł 25 sierpnia 1900 w Weimarze. Jeden z najwybitniejszych niemieckich filozofów, poeta, filolog klasyczny oraz prozaik. Pochodził z protestanckiej rodziny, w której kładło się nacisk na indywidualistyczną interpretację biblii. W 1964 roku rozpoczął studia na Uniwersytecie w Bonn na takich kierunkach jak teologia, filologia klasyczna, a także historia Kościoła i sztuki. Po dwóch semestrach kontynuował naukę na Uniwersytecie w Lipsku, podczas których stał się współtwórcą towarzystwa filologicznego. W 1869 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu w Bazylei. W 1866 roku światło dzienne ujrzały debiutanckie publikacje Fryderyka Nietzschego, dotyczące myśli Arystotelesa oraz poezji Teognisa z Megary. W 1872 roku ukazała się jego pierwsza książka filozoficzna pt. „Narodziny tragedii, czyli hellenizm i pesymizm.”. Do największych dzieł niemieckiego filozofa zaliczają się takie pozycje jak „Antychryst” oraz „Tako rzecze Zaratustra”. W 1908 roku wydana została ostatnia książka Nietzschego pt. „Ecce Homo”, która przybrała autobiograficzny charakter. Fryderyk Nietzsche w swojej twórczości poddaje głębokiej krytyce współczesne mu chrześcijaństwo oraz zachodnią kulturę i moralność. Centralne miejsce w jego twórczości zajmuje koncepcja apollińskości oraz dionizyjskości. Pojęcia te odnoszą się do dwóch przeciwstawnych postaw. Apollińskość cechuje człowieka biernego, który kieruje się w życiu tym co znane, bezpieczne, przewidywalne i harmonijne. Bezkrytycznie dostosowuje się do narzucanych mu społecznie ról, stając się przeciętną jednostką o słabej woli, która nie posiada zdolności przezwyciężania trudów i przeciwności losu. Nietzsche był zwolennikiem postawy dionizyjskiej, która cechuje siła, witalność, dynamika, energia życiowa, twórczość, odwaga oraz bunt przeciwko zastanym schematom. Wiąże się ona z pojęciem „nadczłowieka” oraz „moralności panów”. Fryderyk Nietzsche negował uniwersalne wartości etyczne oraz istnienie wolnej woli. Jest autorem słynnego stwierdzenia „Bóg umarł”. Lektura dzieł tego wielkiego filozofa inspiruje czytelnika do autentycznego i odważnego życia i poszukiwania w nim swoich własnych dróg.

Wyniki wyszukiwania (24 produkty)

Produkty: 24

Produkty: 24