Prus Bolesław

Bolesław Prus (a właściwie Aleksander Głowacki herbu Prus) urodził się 20 sierpnia 1847 w Hrubieszowie. Zmarł w Warszawie 19 maja 1912 roku. Był znanym polskim pisarzem okresu pozytywizmu. Tworzył kroniki Warszawy, był działaczem społecznym, pisywał również do gazet. Jest zaliczany do jednego z głównych przedstawicieli polskiego realizmu. Będąc młodym chłopcem często zmieniał miejsce zamieszkania. Gdy miał 3 lata umarła mu mama, 6 lat później ojciec. Aleksander wprowadził się do babci, która mieszkała w Puławach. Po jej śmierci zajęła się nim ciotka, z którą mieszkał w Lublinie, gdzie uczęszczał do Powiatowej Szkoły Realnej. Po 4 latach przeprowadził się do Siedlec, gdzie zamieszkiwał jego starszy o 13 lat brat. Wraz z bratem po roku przeprowadzili się do Kielc, gdzie przyszły pisarz poszedł do gimnazjum. Jego nauka w gimnazjum nie trwała zbyt długo. W 1863 roku wziął udział w powstaniu styczniowym. We wrześniu został ranny i dostał się do niewoli rosyjskiej z której, za wstawiennictwem ciotki i ze względu na młody wiek Aleksandra, został wypuszczony. Wrócił do rodziny w Lublinie. W 1864 trafił do więzienia za swój udział w powstaniu. Przez sąd został pozbawiony szlachectwa oraz oddany pod opiekę wujowi. Studiował w Szkole Głównej w Warszawie, samodzielnie zarabiając na swoje utrzymanie. W tym czasie „Kurier Świąteczny” publikował jego listy podpisywane jako Jan w Oleju. Z powodów finansowych studiów nie ukończył. Jest autorem takich powieści jak „Emancypantki”, „Lalka” i „Faraon”. Napisał też wiele nowel i opowiadań np. „Katarynka”, „Kamizelka” czy „Antek”. Przyczyną śmierci Prusa był atak serca. Zmarł w wieku 64 lat, został pochowany na warszawskich Powązkach.

Wyniki wyszukiwania (0 produkty)

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.