Dodatkowe 8% rabatu z kodem BLACK8 Sprawdź warunki promocji >

Wyszczelski Lech

Lech Wyszczelski pojawił się na świecie w 1942 roku. Polski profesor nauk humanistycznych. Absolwent Wojskowej Akademii Politycznej im. Feliksa Dzierżyńskiego w Warszawie. Tytuł doktora uzyskał w 1979 roku, habilitacji dostąpił w 1986 roku, a profesorem został w 1998 roku. Pracownik naukowy takich uczelni jak WAP w Warszawie, Akademia Humanistyczna w Pułtusku, Akademia Obrony Narodowej czy Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Członek Rady Obrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Komisji Historii Wojskowości oraz Komitetu Nauk Historycznych PAN. Emerytowany pułkownik, autor licznych książek i publikacji z zakresu historii XX wieku. Specjalizuje się w historii wojskowości oraz myśli wojskowej okresu międzywojennego. Lech Wyszczelski został odznaczony Złotym Medalem za Długoletnią Służbę. Do przykładowych pozycji autora należą takie tytuły jak „Lwów 1920”, „Powstanie wielkopolskie 1918-1919”, „Mińsk 1919”, „Generał Kazimierz Sosnkowski”, „Lwów 1920” czy „W przededniu II wojny światowej”. Lech Wyszczelski w swojej twórczości opisuje liczne konflikty zbrojne, w których uczestniczyły polskie wojska. W szczególny sposób skupia się na wojnach polsko-bolszewickich. Przybliża czytelnikom plany, cele i strategie, które przyjmowały poszczególne armie. Zwraca uwagę na powody, dla których przywódcy decydowali się na wybór określonych kierunków działań na froncie. W szczegółowy sposób charakteryzuje bitwy, ich przebieg, wykorzystywaną broń militarną oraz liczebność wojsk. Ocenia posunięcia oficerów, wyodrębniając zarówno ich trafne, jak i niewłaściwe czy zbyt ryzykowne decyzje. W swoich analizach uwzględnia kontekst polityczny, ekonomiczny i społeczny. Oprócz opisów walk zbrojnych, w jego książkach można również znaleźć fragmenty poświęcone negocjacjom i rozejmom. Lech Wyszczelski jest znany ze swojego naukowego obiektywizmu. Ukazuje różne punkty widzenia – także te, z którymi się nie zgadza. Analizuje wypowiedzi, konfrontuje argumenty, porównuje dane źródłowe i na tej podstawie wyciąga wnioski.

Wyniki wyszukiwania (17 produkty)

Produkty: 17

Produkty: 17