Freud Sigmund

Sigmund Freud pojawił się na świecie 6 maja 1856 roku Příborze, a pożegnał się z życiem 23 września 1939 roku w Londynie. Był austriackim psychiatrą i neurologiem o żydowskim pochodzeniu. Uważany za twórcę psychoanalizy. Podejmował studia medyczne na Uniwersytecie Wiedeńskim. Pracował m.in. w Szpitalu Powszechnym w Wiedniu oraz w szpitalu Salpêtrière. Jego twórczość wywarła nieoceniony wpływ na współczesną filozofię, medycynę, neurologię, socjologię, psychologię, psychiatrię, kulturę i teologię. Do najważniejszych dzieł Sigmunda Freuda można zaliczyć takie pozycje jak „Poza zasadą przyjemności”, „Psychologia nieświadomości”, „Wstęp do psychoanalizy”, „Kultura jako źródło cierpień” oraz „Objaśnienie marzeń sennych”. Freud był wielokrotnie nominowany do przyznania nagrody Nobla, jednak nigdy nie otrzymał tego wyróżnienia. Często krytykowano go za jego teorie, zarzucano mu brak ich oparcia na naukowych dowodach, a także oskarżano o nieetyczne traktowanie swoich pacjentów. W swoich dziełach Sigmund Freud prezentuje opracowaną przez siebie teorię psychoanalizy. Autor zakłada istnienie w człowieku sfery nieświadomości, która determinuje jego działania. Kierują nim pierwotne popędy, które wiążą się w głównej mierze z seksualnością. Ludzie w koncepcji Freuda dążą do nieograniczonego zaspokajania swoich instynktów, jednak muszą się liczyć z ograniczeniami stawianymi przez społeczeństwo, kulturę i religię. W efekcie narażają się na powstawanie nerwic, wynikających z konieczności tłumienia. W człowieku jednocześnie rozgrywa się konflikt pomiędzy popędem życia (Erosem) oraz śmierci i destrukcji (Tanatosem). Sigmund Freud stworzył również teorię mechanizmów obronnych, których zadaniem jest ochrona jednostki przed chorobą psychiczną. Należą do nich m.in. wyparcie, sublimacja, projekcja, zaprzeczanie, regresja czy racjonalizacja. Dzięki Freudowi wiemy, że człowiek nie jest istotą kierującą się w życiu jedynie racjonalnymi pobudkami. Kierują nim irracjonalne popędy, lęki i pragnienia, które często ujawniają się w postaci marzeń sennych.

Wyniki wyszukiwania (19 produkty)

Produkty: 19

Produkty: 19