Nowak Andrzej

Andrzej Nowak pojawił się na świecie 12 listopada 1960 roku w Krakowie. Polski profesor nauk humanistycznych, historyk, sowietolog, wykładowca, publicysta i autor książek historycznych. Ekspert w zakresie polityki wschodniej, geopolityki oraz stosunków polsko-rosyjskich. Absolwent studiów na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracownik naukowy Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, gdzie objął funkcję kierownika Zakładu Historii Europy Wschodniej i Studiów nad Imperiami XIX i XX wieku. Prowadził zajęcia akademickie na wielu polskich i zagranicznych uczelniach – m.in. kanadyjskich, amerykańskich czy angielskich. Członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej oraz narodowej Rady Rozwoju. Profesor Andrzej Nowak jest zaangażowany w działalność publicystyczną. Jego artykuły i eseje ukazywały się m.in. na łamach takich czasopism jak „Arka”, „Nasz Dziennik”, „Gość Niedzielny”, „W Sieci”, „Do Rzeczy”, „Gazeta Polska”, „Wprost”, „Niedziela”, „Solidarność”, „Znak” czy „Rzeczpospolita”. Był również redaktorem naczelnym czasopisma „Arcana”. Autor wielu książek historycznych, takich jak m.in. „Historia i polityka”, „Blaski i nędze życia w PRL”, „Kościół na straży polskiej niepodległości”, „Uległość czy niepodległość”, „Ojczyzna ocalona” czy „Niepodległa! O historii nie dla idiotów”. Za swoją działalność otrzymał wiele prestiżowych nagród i odznaczeń, m.in. Srebrny Krzyż Zasługi. Profesor Andrzej Nowak w swoich książkach prezentuje kompletny obraz dziejów polskiego narodu. Szczególną uwagę poświęca dążeniom do odzyskania niepodległości oraz zależności Polski od Rosji. Podkreśla przy tym rolę polskiego Kościoła w pokojowej walce o wolność, w tym takich postaci jak Jan Paweł II, kardynał Stefan Wyszyński czy ksiądz Jerzy Popiełuszko. Andrzej Nowak odpowiada napytanie o to, w jaki sposób nasz kraj może utrzymać suwerenność we współczesnych czasach i zapewnić sobie bezpieczeństwo. Prezentuje antykomunistyczną i konserwatywną postawę. Dostrzega nowe formy zniewolenia, które zagrażają polskiej tożsamości narodowej i kulturze naszego kraju.

Wyniki wyszukiwania (10 produkty)

Produkty: 10

Produkty: 10