Chwalba Andrzej

Andrzej Chwalba pojawił się na świecie 11 grudnia 1949 roku w Częstochowie. Jeden z najbardziej cenionych z obecnie żyjących polskich historyków, eseista, profesor nauk humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do jego specjalizacji naukowych zalicza się historia XIX i XX wieku, dzieje Krakowa, historia Polski najnowszej oraz historia stosunków polsko-rosyjskich. Autor podręczników, a także historycznych książek naukowych i popularnonaukowych. Do najważniejszych pozycji w jego twórczości można zaliczyć takie tytuły jak m.in.: „Samobójstwo Europy”, „Historia powszechna. Wiek XIX”, „Zwrotnice dziejów”, „Historia Powszechna 1989- 2011”, „Okupacyjny Kraków”, „Wielka wojna Polaków 1914-1918” czy „Legiony polskie 1914- 1918”. Andrzej Chwalba pełni obecnie funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego. Prowadzi również zajęcia dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także jest kierownikiem Zakładu Antropologii Historycznej na UJ. Wcześniej sprawował również funkcję dziekana Wydziału Historycznego tej uczelni oraz prorektora ds. dydaktyki. Za swoją działalność Andrzej Chwalba otrzymał liczne nagrody i odznaczenia, w tym odznakę „Zasłużony Działacz Kultury” oraz Złoty Krzyż Zasługi. Andrzej Chwalba w swoich książkach charakteryzuje kluczowe wydarzenia w dziejach Polski i Europy. Opisuje m.in. konflikty zbrojne na wszystkich frontach w ramach I oraz II wojny światowej, a także przybliża czytelnikom początki powstawania Wojska Polskiego. Prezentuje sylwetki najważniejszych dowódców, ukazując ich strategię polityczną. Porusza tematykę powstawania Legionów Polskich i ich roli w odzyskaniu niepodległości przez nasze państwo. Zwraca uwagę na różnorodne konsekwencje wojny, m.in. społeczne, ekonomiczne czy polityczne, a także jej wpływ na takie obszary jak sport, kultura masowa czy procesy urbanizacyjne. W swoich książkach Andrzej Chwalba opisuje również kluczowe dla współczesnego świata problemy, do których zalicza choroby cywilizacyjne, zmiany klimatyczne, problemy demograficzne, globalizację, przestępczość zorganizowaną czy zagrożenia związane z rozwojem nowych technologii. Autor w swojej twórczości przedstawia ponadto alternatywną wizję dziejów Polski. Próbuje odpowiedzieć m.in. na pytanie o to, w jakim kierunku rozwinąłby się nasz kraj, gdyby nie doszło do sprowadzenia Krzyżaków czy rozbicia dzielnicowego.

Wyniki wyszukiwania (12 produkty)

Produkty: 12

Produkty: 12