Bartnik Ewa

Ewa Bartnik to urodzona w 1949 roku polska profesor nauk biologicznych, wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego, a także popularyzatorka nauki. Jako pisarka znana szerszemu ogółowi niż wąskie grono naukowców i studentów, debiutuje w 2020 roku książką pt. „Co kryje się w naszych genach?”. Bartnik jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie stopniowo uzyskała stopień doktora, doktora habilitowanego, a w 1993 tytuł profesora nauk biologicznych. Zawodowo początkowo była związana z Zakładem Genetyki UW, a obecnie wykłada na tym uniwersytecie i pracuje w Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. Poza tym przez jakiś czas pełniła funkcję sekretarza generalnego Polskiego Towarzystwa Genetycznego, działała w Komitecie Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN oraz w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Sama specjalizuje się w pracach naukowych i badaniach dotyczących biologii molekularnej oraz genetyki. Jednocześnie jest wielką popularyzatorką nauki, w 2008 roku otrzymała nawet nagrodę Polskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Naukowych dla naukowca przyjaznego mediom. W międzyczasie Bartnik współtworzy także podręczniki biologii dla szkół średnich oraz uczelni wyższych. W 2012 otrzymała także Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za swoje wybitne osiągnięcia naukowe.

Wyniki wyszukiwania (1 produkty)

Produkty: 1

Produkty: 1