Iwaszkiewicz Jarosław

Jarosław Iwaszkiewicz pojawił się na świecie 20 lutego 1894 roku w Kalniku, a pożegnał się z życiem 2 marca 1980 roku w Warszawie. Jeden z najwybitniejszych polskich przedstawicieli literatury współczesnej, czterokrotnie nominowany do literackiej Nagrody Nobla. Poeta, dramatopisarz, prozaik, eseista, krytyk literacki, felietonista i tłumacz. Angażował się także w działalność polityczną; był dyplomatą oraz posłem na sejm. Zajmował się kulturą i sztuką w strukturach podziemnej Polski okresu II wojny światowej. W swoim domu w Stawisku zapewniał schronienie Żydom i Polakom, którym groził areszt. Jarosław Iwaszkiewicz publikował pod pseudonimem artystycznym Eleuter. Zadebiutował w 1915 roku, publikując wiesz pt. „Lilith” w czasopiśmie „Pióro”. Jego twórczość ukazywała się na łamach wielu pism, takich jak m.in. „Kurier Lwowski”, „Tygodnik Ilustrowany”, „Gazeta Polska”, „Przekrój”, „Odrodzenie”, „Nowa Kultura”, „Kuźnica”, „Życie Warszawy”, „Pamiętnik Warszawski”, „Muzyka”, „Pologne Litteraire”, „Kurier Polski” czy „Zdrój”. Pełnił także funkcję wydawcy czasopisma „Nowiny Literackie”, redaktora naczelnego „Twórczości”, prezesa Związku Literatów Polski, kierownika literackiego Teatru Polskiego w Warszawie, a także wchodził w skład grupy Skamander. Był ponadto aktorem teatralnym i wykładowcą literatury polskiej. Na podstawie twórczości Iwaszkiewicza powstały liczne adaptacje filmowe. Twórczość Jarosława Iwaszkiewicza odwołuje się do współczesnego klasycyzmu oraz estetyzmu. Autor prezentuje kult sztuki i piękno świata. Zmysłowe doznania estetyczne mają stanowić jedyny sens ludzkiej egzystencji. Trwałe szczęście jest zdaniem autora nieosiągalne, a los człowieka obciążony nieuchronnym tragizmem. W poezji Iwaszkiewicza często pojawiają się takie motywy jak śmierć, przemijanie, Bóg, niepokój, smutek, tęsknota, egzystencjalne lęki, miłość czy nienawiść. Prawa natury są bezwzględne, a wszelkie dążenia człowieka daremne. Jarosław Iwaszkiewicz prezentuje wobec tego postawę rezygnacji oraz stoickiej akceptacji rzeczywistości.

Wyniki wyszukiwania (14 produkty)

Produkty: 14

Produkty: 14