Rudziński Grzegorz

Grzegorz Rudziński to polski językoznawca, absolwent studiów polonistycznych na Uniwersytecie Łódzkim, które ukończył w 1980 roku. Od 2007 roku adiunkt na UŁ – początkowo w Zakładzie Glottodydaktyki Polonistycznej, a następnie w Katedrze Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej. W 1981 roku Rudziński został zatrudniony w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, gdzie dwukrotnie pełnił funkcję wicedyrektora. Uczył języka polskiego obcokrajowców z ponad 40 państw świata. W 2000 roku podjął współpracę z Państwową Komisją Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. W kolejnym roku obronił rozprawę doktorską, poświęconą analizie językowej materiałów naukowych dotyczących problematyki ochrony środowiska. Grzegorz Rudziński jest autorem lub współautorem książek, artykułów, zbiorów ćwiczeń ortograficznych, rozpraw naukowych, recenzji oraz albumów. Jego publikacje stanowią cenną pomoc dla obcokrajowców w zakresie matematyki oraz języka polskiego. Przykładowe pozycje książkowe Rudzińskiego to: „Język polski w tekstach technicznych”, „Matematyka po polsku. Podręcznik dla cudzoziemców” czy „Błyskawiczne teksty z ortografii”. Autor przygotował również opisy do licznych albumów, których celem jest popularyzacja wiedzy o Polsce – jej kulturze, przyrodzie, historii i architekturze. Zostały one przetłumaczone na wiele języków obcych – węgierski, angielski, niemiecki, włoski, francuski, hiszpański i szwedzki. Albumy przybliżają czytelnikowi najpiękniejsze polskie zabytki, obyczaje, krajobrazy oraz zachowane elementy architektury. Ukazują piękno polskich miast, ich fascynującą historię, a także sylwetki zasłużonych mieszkańców. W albumach współautorstwa Grzegorza Rudzińskiego znajdziemy setki zarówno współczesnych, jak i archiwalnych zdjęć, mapek oraz rycin. Szczególną pozycją w twórczości autora są „Zamki w Polsce” - album, w którym znajdziemy fotografie komnat, brył zamków, a także najciekawszych elementów architektury. Grzegorz Rudziński za swoją działalność otrzymał Medal Złoty za Długoletnią Służbę oraz Złotą Odznakę Uniwersytetu Łódzkiego. Prywatnie autor jest miłośnikiem pieszych wędrówek.

Wyniki wyszukiwania (24 produkty)

Produkty: 24

Produkty: 24