Borys Piotr

Piotr Borys to polski autor materiałów edukacyjnych dla dzieci z zakresu gramatyki. Jego publikacje ukazywały się dotychczas nakładem Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego oraz wydawnictwa Adamada. Jest współautorem popularnych serii do nauki ortografii, takich jak „Pisz bez błędów!”, „Nauka o języku”, „Wielkie i małe litery” czy „Ortografia. Zasady i ćwiczenia”. Piotr Borys w swoich książkach przekazuje cenną wiedzę teoretyczną, lecz w pierwszej kolejności skupia się na rozwijaniu u najmłodszych uczniów umiejętności praktycznych. W związku z tym jego publikacje zawierają wiele zróżnicowanych zadań, które pozwalają maluchom uczyć się zasad gramatyki poprzez zabawę. Mają okazję m.in. rozwiązywać rebusy, jolki, uzupełnianki, układanki, krzyżówki czy ciągi. Piotr Borys przybliża uczniom najważniejsze zasady gramatyki. Mogą oni poznać na praktycznych przykładach, w jaki sposób prawidłowo zapisać najtrudniejsze wyrazy – np. z literami „h” lub „ch”, „ó” lub „u”, „ż” lub „rz” itd. Uczą się również reguł pisowni wielkich i małych liter, stopniowania przymiotników, zaimków, przyimków, archaizmów, skrótów, neologizmów, zapożyczeń, wyrazów bliskoznacznych, zdrobnień, wyrazów pokrewnych, przysłów, związków frazeologicznych czy poszczególnych części zdania. W książkach autora znajdują się kolorowe ilustracje, kolorowanki, diagramy, tabele, mapki czy kartki z pozdrowieniami. Dzięki temu jego materiały są na tyle atrakcyjne, że stymulują motywację uczniów do rozwijania własnych kompetencji językowych. Gramatyka przestaje być nudna, lecz jej nauka staje się doskonałym sposobem na zabawę. Przekłada się to na wzrost zaangażowania ucznia, a tym samym wysoką efektywność nauczania. Dziecko może na bieżąco sprawdzać swoje postępy, rozwiązując zamieszczone w publikacjach dyktanda. Materiały Piotra Borysa pozwalają również najmłodszym lepiej poznawać otaczający je świat – zwierzęta, owoce, warzywa, pojazdy, przedmioty czy zawody. Uczą logicznego myślenia, kształtują wyobraźnię, spostrzegawczość i koncentrację. Są dostosowane do możliwości uczniów z dysleksją.

Wyniki wyszukiwania (12 produkty)

Produkty: 12

Produkty: 12