Zarzycki Piotr

Piotr Zarzycki to polski historyk wojskowości oraz techniki. Sprawował funkcję wicedyrektora warszawskiego Muzeum Techniki. Jest również autorem kilkudziesięciu książek o tematyce wojennej. W swojej twórczości najczęściej porusza tematykę Kampanii Wrześniowej, mającej miejsce w 1939 roku. Pisarz w swoich monografiach opisuje przebieg zarówno powszechnie znanych, jak i zapomnianych bitew. Jego opisy są niezwykle precyzyjne i wyczerpujące. Zarzycki w swoich książkach stosuje liczne przypisy, bibliografie, spisy ilustracji oraz załączniki w formie map. Czytelnik może również zapoznać się z listą żołnierzy i dowódców biorących udział w kampanii – zarówno ze strony polskich wojsk, jak i armii agresora. Ma także możliwość uzyskania wiarygodnych informacji na temat wojskowego uzbrojenia oraz sprzętu bojowego. Piotr Zarzycki w swojej twórczości wyjaśnia również okoliczności powstania konfliktów zbrojnych, a także przyczyny klęsk. Zwraca poza tym uwagę na sytuację ludności cywilnej, która znajdowała się na obszarze objętym walkami. Piotr Zarzycki to również inny autor, będący matematykiem pracującym na Instytucie Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego. Do jego specjalności zaliczają się zagadnienia z zakresu teorii liczb oraz dydaktyki matematyki – szczególnie dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie nauczania tego przedmiotu oraz nauczania algorytmów. Jest wykładowcą oraz autorem licznych podręczników i zeszytów do nauczania na różnym poziomie edukacji. Opublikował również wiele artykułów o charakterze naukowym oraz popularnonaukowym. Zajmuje się m.in. prowadzeniem stałego działu „Wszystkie twierdzenia małe i duże” w czasopiśmie „Nauczyciele i matematyka”. Materiały dydaktyczne jego autorstwa są kierowane zarówno do uczniów mających problemy z nauką matematyki, jak i osób szczególnie uzdolnionych, przygotowujących się do konkursów czy olimpiad. Piotr Zarzycki w przystępny sposób wyjaśnia skomplikowane zagadnienia i prezentuje sposoby rozwiązywania zadań na gotowych przykładach. Jego podręczniki zawierają cykliczne podsumowania, pozwalające usystematyzować i utrwalić zdobytą wiedzę.

Wyniki wyszukiwania (38 produkty)

Produkty: 38

Produkty: 38