Jachowicz Stanisław

Stanisław Jachowicz pojawił się na świecie 17 kwietnia 1796 roku w Tarnobrzegu, a zmarł 24 grudnia 1857 roku w Warszawie. Jeden z najwybitniejszych polskich bajkopisarzy i autorów poezji dziecięcej. Był wychowywany w surowej dyscyplinie, izolowany od rówieśników oraz zmuszany do bezwzględnego posłuszeństwa wobec rodziców. Studiował na wydziale filozoficznym Uniwersytetu we Lwowie. Pracował jako pedagog oraz nauczyciel języka polskiego. Jeden z założycieli Towarzystwa Ćwiczącej się Młodzieży w Literaturze Ojczystej. Znany ze swojej działalności charytatywnej na rzecz biednych dzieci. Był jednym ze członków Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności. Należał ponadto do patriotycznej organizacji „Związek Wolnych Polaków”. Swój debiut literacki Stanisław Jachowicz zanotował w 1818 roku, kiedy jego bajki ukazały się na łamach „Pamiętnika Lwowskiego”. Pierwszą książkę z literaturą dla dzieci wydał w 1824 roku pt. „Bajki i powieści”. Publikował również na łamach czasopism dziecięcych m.in. w „Tygodniku dla Dzieci” oraz „Dzienniku dla Dzieci”. Do końca swojego życia pisał również poradniki dotyczące metodyki nauczania. Najpopularniejsza bajka Stanisława Jachowicza nosi tytuł „Chory kotek”, która występuje również pod nazwą „Pan kotek był chory”. Stanisław Jachowicz zasłynął ze swoich krótkich i humorystycznych bajek, które przekazują najmłodszym ważne wartości życiowe. Promują tego typu cnoty jak pracowitość, posłuszeństwo, pokora, uczciwość, prawdomówność, życzliwość, dobroduszność, szczerość, solidarność, skromność, poszanowanie tradycji, troska o słabszych ludzi i zwierzęta, patriotyzm, zdroworozsądkowość, oszczędność, prostota czy umiarkowanie. Autor krytykuje jednocześnie ludzkie wady, takie jak łakomstwo, wyniosłość, lenistwo, pycha czy chciwość. Jego bajki nie tylko wychowują, ale zarazem uczą podstawowych umiejętności, takich jak liczenie i czytanie, a także przekazują wiedzę na temat historii oraz przyrody. Stanisław Jachowicz jak nikt inny potrafi przyjąć punkt widzenia dziecka i jego sposób postrzegania świata. Rezygnuje z posługiwania się przenośnią, ukazując morały swoich bajek w bezpośredni sposób, na konkretnych przykładach z codziennego życia.

Wyniki wyszukiwania (6 produkty)

Produkty: 6

Produkty: 6