Sikorzyńska Anna

Anna Sikorzyńska to polska nauczycielka języka angielskiego oraz trener metodyczny nauczycieli. Od ponad 20 lat podejmuje zatrudnienie w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej, działającym przy Uniwersytecie Warszawskim. Sikorzyńska przygotowała w 2008 roku nową podstawę programową dla uczniów liceów oraz szkół gimnazjalnych. Podejmowała również współpracę z warszawską Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Jest także autorką licznych materiałów edukacyjnych przygotowujących do matury oraz testów i egzaminów z języka angielskiego na różnych etapach kształcenia. Opublikowała między innymi książkę pt. „Matura 2005. Repozytorium” oraz podręczniki i ćwiczenia w ramach takich serii jak „Challenges”, „Matura Choices” czy „Opportunities”. Materiały do nauki języka angielskiego autorstwa Anny Sikorskiej pomagają uczniom w zdobyciu podstawowych kompetencji językowych – znajomości słownictwa, pisania, czytania, rozumienia ze słuchu czy sporządzania oficjalnych pism. Poszczególne podręczniki zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zwiększyć motywację uczniów do nauki. Treść czytanek nawiązuje więc do popularnej tematyki, dotyczącej np. sławnych postaci ze świata sportu, mediów, muzyki czy show biznesu. Podręczniki zostały poza tym wzbogacone o materiały multimedialne. Za sprawą licznych nagrań audio, uczniowie uczą się języka angielskiego z uwzględnieniem kontekstu kulturowego. Poznają różne dialekty, a także zwyczaje obowiązujące na terenie Wielkiej Brytanii. Teksty są mówione w naturalnym tempie, dzięki czemu uczniowi łatwiej będzie zrozumieć obcokrajowców, w tym również rodzimych Anglików. Inspirujące opowiadania i dialogi pozwalają także dzieciom odkrywać własne pasje oraz poszerzać wiedzę na temat otaczającego świata. Anna Sikorzyńska w swoich książkach przygotowała również słowniczki obrazkowe, ćwiczenia utrwalające wiedzę po każdym rozdziale, a także arkusze samooceny. Z jej materiałów mogą skorzystać nauczyciele języka angielskiego, którym autorka udziela wskazówek metodycznych oraz dzieli się praktycznymi inspiracjami dotyczącymi prowadzenia zajęć.

Wyniki wyszukiwania (26 produkty)

Produkty: 26

Produkty: 26