Hanisz Jadwiga

Jadwiga Hanisz to polska pedagog i ekspertka z zakresu edukacji wczesnoszkolnej. Autorka licznych publikacji – m.in. podręczników, programów edukacyjnych oraz materiałów metodycznych dla nauczycieli. Zdobyła tytuł profesora nadzwyczajnego Wyższej Szkoły Administracji w Bielsko-Białej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. Od wielu lat podejmuje zatrudnienie na wydziałach pedagogicznych polskich uczelni wyższych. Prowadziła dotychczas wykłady na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz na Uniwersytecie Opolskim, gdzie pełniła także funkcję dyrektora Instytutu Studiów Edukacyjnych na Wydziale Historycznym i Pedagogicznym. Jadwiga Hanisz to autorka licznych publikacji edukacyjnych, które ukazały się nakładem Wydawnictwa Szkolnego i Pedagogicznego WSIP. Dotychczas opublikowała takie serie jak m.in. „Wesoła szkoła i przyjaciele”, „Rozwiązuję zadania”, „Nowi tropiciele” czy „Szkolni przyjaciele”. Napisała także publikację „O uczeniu się matematyki” oraz jest współautorką „Programu edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3 szkoły podstawowej”. Książki profesor Hanisz są zgodne z aktualnie obowiązującą podstawą programową. Obejmują one wiedzę ogólną na etapie nauczania wczesnoszkolnego z takich dziedzin jak język polski, matematyka, przyroda, wychowanie fizyczne, etyka, plastyka, muzyka oraz technika. Jadwiga Hanisz dzięki swoim materiałom pomaga najmłodszym lepiej poznać i zrozumieć otaczający ich świat, a także zdobyć podstawowe umiejętności szkolne. Nauczycieli wspiera natomiast w przygotowywaniu ciekawych i angażujących lekcji, a także udziela wskazówek dotyczących sprawiedliwego oceniania. Metoda profesor Hanisz opiera się na włączaniu w lekcje sytuacji problemowych, a także zachęcaniu uczniów do samodzielnego rozwiązywania zadań swoimi sposobami oraz zabierania głosu w dyskusji. Dzięki temu najmłodsi mogą uczyć się prawidłowej argumentacji, logicznego myślenia, samodzielności oraz uzasadniania własnego punktu widzenia. Autorka pokazuje również, w jaki sposób utrwalać wiedzę dziecka oraz wspierać jego indywidualne predyspozycje. Proponuje łączenie nauki z zabawą, a także zaleca wprowadzanie elementów praktycznych.

Wyniki wyszukiwania (17 produkty)

Produkty: 17

Produkty: 17