Leszczyński Adam

Adam Leszczyński to urodzony w 1975 roku polski historyk, socjolog, publicysta oraz profesor w Instytucie Studiów Politycznych PAN oraz w SWPS. Oprócz tego jest aktywnym dziennikarzem i publicystą regularnie piszącym dla „Krytyki Politycznej” oraz współzałożycielem serwisu „OKO.press”. Jest absolwentem studiów historycznych na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w 2006 roku zdobył tytuł doktora nauk humanistycznych, a w 2017 na podstawie dorobku naukowego oraz monografii pt. „Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943–1980”, uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie socjologia. Od 1993 do 2017 był związany z „Gazetą Wyborczą”, a poza tym pisał artykuły naukowe, reportaże i recenzje gier komputerowych do takich magazynów jak „Newsweek’, „Polityka”, „Przekrój”, czy „Krytyka Polityczna”. Leszczyński jest też autorem wielu reportaży oraz książek historycznych np. „No dno po prostu jest Polska”, „Ludowej historii Polski”, czy „Psychologii Okrągłego Stołu”.

Wyniki wyszukiwania (6 produkty)

Produkty: 6

Produkty: 6