Bobiński Zbigniew

Zbigniew Bobiński to polski matematyk urodzony w 1940 roku. Wykładowca i pracownik naukowy Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także nauczyciel w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu. Zasłużony popularyzator matematyki. Autor licznych podręczników i zeszytów ćwiczeń w zakresie tego przedmiotu. Większość z nich jest skierowana do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Bobiński jest znany zwłaszcza z takich serii jak „Miniatury matematyczne” oraz „Matematyka z wesołym kangurkiem”. Publikacje Zbigniewa Bobińskiego są przeznaczone do pracy z uczniami o ponadprzeciętnych zdolnościach matematycznych. Nauczyciele mogą je wykorzystywać do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, takich jak koła matematyczne. Książki te świetnie przygotowują młodych uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach, przede wszystkim do Ligi Zadaniowej oraz Kangura Matematycznego. Materiały Bobińskiego wykraczają poza podstawowy program nauczania matematyki w szkołach. Pozwalają kształtować w uczniach umiejętność logicznego i nieszablonowego myślenia, kreatywność, a także zdolności przestrzenne. Można w nich znaleźć wiele ciekawostek matematycznych, zadań z gotowymi rozwiązaniami, ćwiczeń i łamigłówek. Zbigniew Bobiński w swoich publikacjach wskazuje uczniom drogę do planowania własnego rozwoju. Przekonuje ich, że matematyka może być pasjonującą dziedziną wiedzy, która znajduje wiele zastosowań w praktycznym życiu. Książki autora są pomocne zarówno podczas pracy w trakcie zajęć pozalekcyjnych, jak i do samodzielnych ćwiczeń w warunkach domowych.

Wyniki wyszukiwania (15 produkty)

Produkty: 15

Produkty: 15