Tołstoj Lew

Lew Tołstoj to jeden z najwybitniejszych rosyjskich pisarzy, przedstawicieli realizmu w literaturze europejskiej. dramaturg, klasykę literatury światowej, krytyk literacki, myśliciel, pedagog. Podobnie jak Michaił Bułhakow czy Antoni Czechow zapisał się na kartach historii jako jeden z najważniejszych twórców w historii literatury. Pisarz urodził się w 1828 roku w Jasnej Polanie jako potomek dwóch arystokratycznych rodów, dzięki temu mógł studiować na Uniwersytecie Kazańskim, na którym poszerzał swoje zainteresowania związane z orientalistyką. Po zrezygnowaniu z dalszej edukacji, zaczął rozwijać zainteresowania filozoficzne, w szczególności upodobał sobie Jeana Jacquesa Rousseau. Gdy powrócił do rodzinnej miejscowości, otworzył szkółkę wiejską, w której był nauczycielem. W 1851 roku zaciągnął się wojska i służył na Kaukazie, a także walczył na Bałkanach i w Sewastopolu. W tym czasie opublikował swoje pierwsze utwory literackie, co skłoniło go do zrezygnowania ze służby wojskowej i ruszył w podróż. Będąc w Niemczech, Francji, Włoszech oraz Szwajcarii zainteresował się tematami związanymi z oświatą, co zaowocowało jego późniejszą działalnością edukacyjną, pisał bajki, podręczniki, opowiadania oraz utworzył 13 szkół dla dzieci z biednych rodzin. Wyrażał głośna swoja opinię na temat kościoła, państwa, miłości do bliźniego i powrotu do natury, w związku z tym pisarz został ekskomunikowany z Cerkwi oraz zakazano rozpowszechnianie jego dzieł. Pisarza miał problemy ze swoją rodziną, z powodu chęci oddania całego majątku chłopom. Twórczość Tołstoja uznana jest za literaturę oświeceniową, w jego powieściach widać szczególne dążenie do prawdy oraz psychologicznie analizuje ludzkie zachowania. Czytelnicy na całym świecie znają jego największe dzieła, wśród których nie można pominąć takich ponadczasowych powieści jak „Anna Karenina”, w której przedstawił społeczeństwo rosyjskie w charakterze bogatych petersburskich salonów. Natomiast „Wojna i pokój” uznana za rosyjską epopeję narodową, ukazuje życie w Rosji w czasach napoleońskich. Jego dzieła posiadają poglądy dotyczące moralności, ówczesnego społeczeństwa, a za swoją twórczość był nominowany do Nagrody Nobla. Zginął w 1910 roku w trakcie ucieczki ze swojego domu.

Wyniki wyszukiwania (12 produkty)

Produkty: 12

Produkty: 12