Chesterton Gilbert Keith

Gilbert Keith Chesterton przyszedł na świat 29 maja 1874 roku w Londynie, a zmarł 14 czerwca 1936 roku w Beaconsfield. Podejmował studia z zakresu sztuk plastycznych w Slade School of Art w Londynie, jednak nie zdołał ich ukończyć. Był poetą, dramaturgiem, nowelistą, eseistą, prozaikiem, a także recenzentem i krytykiem literatury oraz sztuki. Pisał również rozprawy i biografie znanych osób, takich jak m.in. święty Franciszek z Asyżu, Święty Tomasz z Akwinu, George Bernard Shaw czy Charles Dickens. Był również felietonistą piszącym dla czasopisma „Illustrated London News” oraz redaktorem własnego tygodnika „G. K.’s Weekly”. Poza tym zajmował się tworzeniem ilustracji i karykatur. Do najważniejszych pozycji w twórczości autora należą takie książki jak: „Człowiek, który był czwartkiem”, „Napoleon z Notting Hill” czy „Przygody księdza Browna”. Gilbert Keith Chesterton sprawował funkcję prezesa Klubu Pisarzy Detektywistycznych. Pisarz w młodości uznawał się za agnostyka, następnie został członkiem Kościoła anglikańskiego, a w 1922 roku postanowił przejść na katolicyzm. Chesterton w swoich książkach i publikacjach dziennikarskich prezentuje swoje poglądy filozoficzne i religijne. Przedstawia się jako konserwatysta i zwolennik dystrybucjonizmu - myśli społecznej propagującej drobną własność prywatną. Jest zagorzałym krytykiem kapitalizmu, socjalizmu, kolonializmu, imperializmu, ateizmu i agnostycyzmu. Przeciwstawia się również przemianom współczesnego mu społeczeństwa, które kierowało się w stronę ślepego konformizmu i konsumeryzmu. Propaguje postawę „zdrowego rozsądku”, która w jego opinii wypływa z wiary w Boga i przejawia się w różnych aspektach życia prywatnego, rodzinnego, politycznego i społecznego. Pisarz z charakterystyczną dla siebie groteską, paradoksem i absurdalnym humorem demaskuje nowoczesne ideologie, oparte na manipulacji i dezinformacji. W swoich kryminałach Gilbert Keith Chesterton stawia pytania o granice pomiędzy dobrem a złem. Jest uznawany za jednego z pionierów umieszczania osób duchownych w powieściach zaliczanych do tego gatunku.

Wyniki wyszukiwania (19 produkty)

Produkty: 19

Produkty: 19