Gargano Innocenzo

Innocenzo Gargano to włoski mnich, należący do zakonu kamedułów. Wybitny profesor patrologii w Papieskim Instytucie Wschodnim. Ekspert z zakresu historii egzegezy Ojców Kościoła. Przełożony klasztoru San Gregorio al Celio w Rzymie. Wykłada na papieskich uczelniach rzymskich, takich jak Pontificio Istituto Biblico, Pontificia Università Urbaniana, Pontificio Ateneo Anselmiano i Pontificio Istituto Orientale. Ojciec Gargano jest także odpowiedzialny za działalność kulturalną klasztoru w Caamaldoli, gdzie prowadzi także kursy biblijne. Redaktor i autor licznych publikacji, w których propaguje metodę lectio divina. Jego artykuły ukazują się m.in. na łamach czasopisma „Parola Spirito e Vita”. Zostały one wydane w formie książkowej jako refleksje na podstawie różnych fragmentów Nowego Testamentu. Innocenzo Gargano interpretuje Biblie, wykorzystując nauczanie Ojców Kościoła, a także tradycję Kościoła katolickiego. Jest także autorem prac poświęconych listom św. Pawła, a także współautorem opracowań dotyczących duchowości i słowników teologii. Ojciec Innocenzo Gargano poprzez swoją twórczość zachęca czytelników do spotkania z żywym Słowem Bożym. Propaguje popularną w Kościele metodę lectio divina, która pomaga otworzyć się na głos Ducha Świętego. Polega na wczytaniu się we fragment Pisma Świętego, a następnie trwanie w ciszy, aby pozwolić przemówić samemu Bogu wewnątrz duszy. Ważnym etapem lectio divina jest obserwowanie uczuć, myśli, wyobrażeń czy obrazów, które towarzyszą tego typu modlitwie medytacyjnej. Zwykle odnoszą się one bezpośrednio do życia osoby odmawiającej modlitwę, która może w niej odnaleźć siebie, swoje pragnienia, lęki czy radości w wydarzeniach zapisanych na kartach Nowego Testamentu. Innocenzo Gargano posługując się metodą lectio divina komentuje m.in. takie fragmenty Biblii jak chrzest Jezusa, uzdrowienie paralityka, działalność Jana Chrzciciela, cudowne rozmnożenie chleba, wesele w Kanie Galilejskiej, kuszenie Jezusa przez szatana, powołanie Lewiego, uzdrowienie w szabat, przypowieść o nawróconej jawnogrzesznicy czy wybór dwunastu apostołów. Dzięki lekturze książek włoskiego kameduły można lepiej zrozumieć tajemnicę bożego miłosierdzia, przebaczenia czy zbawczej ofiary na krzyżu.

Wyniki wyszukiwania (19 produkty)

Produkty: 19

Produkty: 19