Kurczab Elżbieta

Elżbieta Kurczab to polska współautorka licznych materiałów edukacyjnych do nauki matematyki. Są to podręczniki, zeszyty ćwiczeń, poglądowe arkusze maturalne, publikacje naukowe, powtórki przed maturą czy testy weryfikujące zdobytą wiedzę. Pozycje publikowane przy udziale Elżbiety Kurczab ukazują się nakładem wydawnictwa Oficyna Edukacyjna Krzysztofa Pazdro. Publikacje autorki przygotowują do zdania egzaminu maturalnego zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Zostały opracowane z zachowaniem oficjalnych standardów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz odpowiadają aktualnej podstawie programowej. Materiały współautorstwa Elżbiety Kurczab uwzględniają zmiany dotyczące formy oraz zagadnień wymaganych podczas matury. Uczeń ma więc okazję rozwiązywać zadania zarówno o charakterze zamkniętym, otwartym, jak i testowym. Jej podręczniki oraz zeszyty ćwiczeń obejmują tego typu obszary tematyczne jak m.in. granice ciągów, rachunek pochodnych czy prawdopodobieństwo warunkowe. Maturzysta nie musi się zatem obawiać, że cokolwiek zaskoczy go podczas egzaminu dojrzałości z zakresu matematyki. Może rozwiązywać różnorodne zestawy zadań o różnym poziomie trudności. Elżbieta Kurczab dba również o to, aby korzystanie z jej publikacji pozwalało utrwalać i systematyzować zdobytą wiedzę. Szczególny nacisk kładzie na to, aby wyzwolić w uczniu motywację do samodzielnej nauki oraz odpowiedzialności za jej efekty. Poszczególne zagadnienia są zaprojektowane w ten sposób, aby umożliwiały stopniowe podnoszenie samooceny ucznia. W książkach autorki znajdzie on cenne wskazówki, przykłady rozwiązań oraz odpowiedzi. Maturzysta może poza tym korzystać z interaktywnych treści, zbieżnych tematycznie z zawartością podręcznika. W tym celu warto wykorzystać funkcje aplikacji SketchUp™, która stanowi świetny sposób na urozmaicenie i uatrakcyjnienie nauczania, a w konsekwencji wzrost zaangażowania maturzystów. Elżbieta Kurczab przygotowała również wskazówki metodyczne oraz materiały pomocnicze dla nauczycieli.

Wyniki wyszukiwania (19 produkty)

Produkty: 19

Produkty: 19