Brożek Bartosz

Bartosz Brożek pojawił się na świecie 17 czerwca 1977 roku. Polski profesor nauk prawnych, filozof oraz kognitywista. Autor książek i artykułów naukowych oraz popularnonaukowych. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie następnie obronił rozprawę doktorską. Jest również absolwentem filozofii na Uniwersytecie Papieskim w Krakowie. Tytuł profesora otrzymał w 2003 roku. Bartosz Brożek do swoich zainteresowań badawczych zalicza m.in. filozofię prawa, poznanie moralne, teorię rozumowania, filozofię umysłu, normatywność prawa, historię idei, logikę oraz nauki kognitywne. Dyrektor Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ. Brożek zajmuje się popularyzacją nauki – jest m.in. współorganizatorem Copernicus Festivalu. Bartosz Brożek w swoich publikacjach proponuje interdyscyplinarne prowadzenie badań nad prawem. Wyraża pogląd, że należy w tym celu korzystać z najnowszych odkryć wielu dziedzin nauki, w tym zwłaszcza neurobiologii oraz nauk kognitywnych, takich jak psychologia poznawcza, społeczna i rozwojowa, filozofia, logika czy lingwistyka. Konieczne jest jego zdaniem wyjście poza ściśle określone paradygmaty i specjalizacje. Autor przekonuje, że interdyscyplinarne podejście pozwala prawnikom oraz sędziom prawidłowo interpretować prawo i wydawać właściwe orzeczenia. Brożek w swoich publikacjach dokonuje rozważań na temat kondycji ludzkiej, ograniczeń poznawczych człowieka, a także wpływu emocji na podejmowane przez niego wybory. Pisze w taki sposób, aby skomplikowane zagadnienia naukowe były zrozumiałe dla każdego czytelnika. Stawia pytania o granice interpretacji prawa, zwracając uwagę, że prawnicy wykorzystują w tym celu język, wyobraźnie oraz intuicję. Do przykładowych książek w twórczości Bartosza Brożka można zaliczyć takie tytuły jak m.in.: „Umysł prawniczy”, „Spór o rozumienie”, „Granice interpretacji”, „Paradoksy bioetyki prawniczej”, „Normatywność prawa”, „Dziesięć Wykładów o Ekonomii Prawa” czy „Sztuka Negocjacji Prawniczych”.

Wyniki wyszukiwania (23 produkty)

Produkty: 23

Produkty: 23