Szłapa Katarzyna

Katarzyna Szłapa to polska neurobiolog, terapeuta pedagogiczny, logopeda, neurofizjolog i neurologopeda. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi dotkniętymi różnymi zaburzeniami i opóźnieniami rozwoju mowy, pamięci, orientacji przestrzennej czy koordynacji ruchowo-wzrokowej. Autorka kwestionariuszy diagnostycznych oraz licznych materiałów terapeutycznych i dydaktycznych. Są one kierowane do terapeutów, pedagogów, pracowników świetlic, nauczycieli, wolontariuszy, a przede wszystkim rodziców dzieci z problemami logopedycznymi. Katarzyna Szłapa w swojej pracy pasjonuje się zwłaszcza poznawaniem zdolności regeneracyjnych mózgu i jego neuroplastyczności, a także nowatorskich technik z zakresu neuroterapii. Jest stałą uczestniczką seminariów i konferencji dla nauczycieli oraz terapeutów. Regularnie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, biorąc udział w kursach i szkoleniach. Jako autorka dała się poznać m.in. z bestsellerowej serii pt. „Krok po kroku”. Opublikowała poza tym takie książki jak m.in. „Zabawy oddechowe na wesoło”, „Odszukaj i nazwij”, „Cmokaj, dmuchaj, parskaj, chuchaj”, „Superoko. Litery i cyfry” czy „Zwariowane labirynty nie tylko dla dzieci”. Materiały autorstwa Katarzyny Szłapy pozwalają skutecznie wyrównywać różnego rodzaju zaburzenia rozwoju mowy u dzieci. Jest to m.in. zasługą ich atrakcyjnej formy – w poszczególnych publikacjach znajdują się gry logopedyczne, zabawy, rebusy czy ćwiczenia usprawniające pamięć, orientację przestrzenną czy percepcje wzrokową. Katarzyna Szłapa kładzie również szczególny nacisk na to, aby wzmocnić poczucie wartości osób dotkniętych zaburzeniami rozwojowymi. Często jest ono zachwiane na skutek trudnych doświadczeń związanych z chorobą. Materiały autorki przekazują wiele praktycznych wskazówek i sposobów radzenia sobie z problemem opóźnionego rozwoju. Jej książki mogą posłużyć do terapii mowy i pamięci w przypadku różnych stanów demencyjnych, w tym w chorobie Alzheimera. Są również przystosowane do pracy z dziećmi dotkniętymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Wyniki wyszukiwania (23 produkty)

Produkty: 23

Produkty: 23